Foto: NASA. This photograph of Earth was taken from the National Aeronautics and Space Administration's (NASA) Apollo 13 spacecraft during its trans-Earth journey home.

Hurtig handling kan begrænse global opvarmning

Tuesday 31 Oct 17

Contact

John M. Christensen
Director of UNEP DTU Partnership
DTU Management Engineering
+45 45 33 53 00

Contact

Anne Olhoff
Head of Programme
DTU Management Engineering
+45 45 33 52 52

The Emissions Gap Report

  • 'The Emissions Gap Report' udgives for at informere beslutningstagere og at støtte diskussionerne under klimatopmøderne ved at give en videnskabelig baseret vurdering af det globale udslip af drivhusgasser og beskrive strategier og teknologier, der kan begrænse og nedbringe udslip.
  • Omkring 50 forskere fra hele verden bidrager til rapporten. Den er en såkaldt assessment report, der opsummerer den nyeste, relevante klimaforskning.
  • Rapporten udgives af FN's Miljøprogram, produceres i samarbejde med UNEP DTU Partnership og planlægges i samarbejde med en styrekomite.
  • Styrekomiteen består af repræsentanter fra bl.a. UNEP DTU Partnership, United Nations Environment, United Nations Framework Convention on Climate Change, Climate and Development Knowledge Network, ClimateWorks Foundation, European Climate Foundation, University College London mfl.

Download 'The Emissions Gap Report 2017' her.

Verdens lande skal handle nu for at nå målene i Paris-aftalen, der begrænser global opvarmning. Det fremgår af ’The Emissions Gap Report 2017’. 

Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader celsius – og om muligt nå ned i nærheden af 1,5 grader – ved udgangen af dette århundrede kan stadig nås, men det kræver øjeblikkelig handling fra verdens lande. Det fremgår af ’The Emissions Gap Report 2017’, der netop er blevet offentliggjort.

Rapporten udgives af FN’s Miljøprogram i samarbejde med UNEP DTU Partnership, hvor direktør John Christensen og programleder Anne Olhoff er hovedforfattere på rapporten.

Rapporten beskriver, som den engelske titel antyder, det gab, der er mellem landenes løfter om, hvor meget de vil nedbringe udledningen af drivhusgasser, og så den reduktion, der rent faktisk er brug for, hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning.

Risiko for temperaturstigning på 3 grader

Status er i dag, at det globale udslip af drivhusgasser fortsat er i stigning, men stiger betydeligt langsommere end tidligere. Status er endvidere, at selv hvis alle lande til fulde leverer de lovede nedskæringer af drivhusgasser, ender vi sandsynligvis med en global opvarmning på 3 grader celsius ved udgangen af 2100.

Selvom Paris-aftalen anses for et gennembrud i de globale klimaforhandlinger på klimatopmødet COP21 i 2015, kan man i dette års rapport læse, at landenes lovede nedskæringer af drivhusgasser kun dækker en tredjedel af det, der skal til for at nå aftalens mål.

Hvis målene på temperaturstigninger under 2 grader nås, vil vi mindske risikoen for, at klimaforandringerne får alvorlige konsekvenser, som kan ødelægge menneskers sundhed og levebrød, samt samfundsøkonomier verden over.

Stort potentiale for at mindske drivhusgasserne

’The Emissions Gap Report 2017’ peger dog på, at der er et stort potentiale for at skære betragteligt ned på udslip af drivhusgasser, forklarer John Christensen, direktør i UNEP  DTU Partnership:

”Vi kigger i den anden halvdel af rapporten på mulighederne inden for alle hovedsektorerne for at komme videre med emissionsreduktion med eksisterende teknologier og eksisterende politikker, som bare skal bringes i anvendelse. Og det potentiale er heldigvis stort, men det kræver, at der bliver sat en kraftig aktivitet i gang i stort set alle lande hele jorden rundt, hvis vi skal opnå de målsætninger, vi selv har sat os i Paris-aftalen.”

Rapport efterspurgt ved COP-møderne

I år er det ottende gang, at rapporten udkommer. Programleder Anne Olhoff fortæller, at ’The Emissions Gap Report’ altid har stor bevågenhed på klimatopmødet:

”Det, der adskiller den fra mange andre klimarapporter, er, at den ikke bare er en skrækrapport, hvor man får det indtryk, at løbet er kørt. I denne rapport beskriver vi, at verden er langt fra, hvor den skal være i forhold til reduktion af drivhusgasser, men at det er stadigvæk muligt at holde den globale opvarmning til under to grader, hvis vi reducerer hurtigere og yderligere.”

Stor international interesse for rapporten

Interessen for rapporten afspejles også hos den internationale presse, der møder talstærkt op, når den præsenteres på et pressemøde en uge før COP-mødet. Pressemødet afholdes typisk i udlandet – i år i Geneve.

Sidste år opnåede rapporten 4.764 medieomtaler, hvoraf de 2.800 var omtaler i større medier fordelt over 115 lande på 30 forskellige sprog.

UNEP DTU Partnership

Foto: Adam Mørk

UNEP DTU Partnership (tidligere UNEP Risø Centre) er organisatorisk en del af DTU Management Engineering, men placeret i FN-Byen i Nordhavn. Foto: Adam Mørk

 

  • UN Environment Programme - FN’s Miljøprogram - blev grundlagt i 1972 og har sit hovedkvarter i Nairobi, Kenya.
  • UNEP DTU Partnership har udviklet sig til en stor global spiller inden for energi, miljø, bæredygtig udvikling og klimaforandringer på baggrund af en aftale mellem FN’s Miljøprogram, Udenrigsministeriet og DTU.
  • UNEP DTU Partnership består af et team på over 70 videnskabsfolk og økonomer fra mere end 20 lande.
  • UNEP DTU Partnership støtter aktiviteter vedrørende reduktion af CO2, energieffektivitet og bæredygtig udvikling i mere end 50 udviklingslande i samarbejde et bredt netværk af nationale, regionale og internationale institutioner og donorer.

Læs mere på UNEP DTU Partnerships website.