Samarbejde

Forskning

Instituttets forskning bidrager til ny viden om planlægning, produktion og ledelse og medvirker herigennem til udviklingen af innovative beslutningsstøttesystemer og optimering af produkter og produktion i såvel den offentlige som private sektor.

Forskningen bedrives inden for følgende hovedområder:
1. Udvikling og implementering af kvantitative beslutningsstøttesystemer
2. Produktudvikling, design og innovation
3. Produktions- og organisationsudvikling
4. Transport

Med disse fire områder som overordnet fokus laver instituttet forskningsaktiviteter og bistår med rådgivning inden for varierende felter som: Energi og klima, fødevarer og sundhed, transport og logistik, byggeri, servicesektoren og videnintensive organisationer – ofte i tæt samarbejde med internationale forskningsmiljøer og industrielle og offentlige partnere.

Sammensætningen af instituttets fagligheder sikrer forskning, der tager højde for såvel innovation, effektivitet, konkurrence- og bæredygtighed og dækker følgende områder, der også udgør instituttets afdelinger og centre: