Foto Joachim Rode

Mette Wier ny direktør for DTU Management Engineering

onsdag 13 jun 18

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

DTU's nyeste institutdirektør er uddannet økonom og kommer fra Københavns Universitet.

DTU har med virkning fra 1. september ansat Mette Wier som ny direktør for DTU Management Engineering. Mette Wier kommer fra en stilling som prodekan for forskning og omverdensrelationer ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Mette Wier er 57 år og er uddannet økonom fra Københavns Universitet, hvor hun også har taget en ph.d.-grad.

”Mette Wier vil med sin brede erfaring inden for forskning, uddannelse og innovation kunne føre DTU Management Engineering de næste vigtige skridt fremad. Hendes solide vidensbase fra samarbejde og vekselvirkning med offentlige myndigheder og administration vil sammen med hendes erfaringer inden for ledelse på mange niveauer blive til stor gavn for DTU. Vi glæder vi os til at hilse hende velkommen,” siger Anders Bjarklev.

Selv siger Mette Wier om sine forventninger til sit nye job:

”Jeg glæder mig meget til at lede og udvikle et så velfungerende og relevant institut. Instituttet har det allerbedste udgangspunkt for at skabe værdi for DTU og for det omgivende samfund.”

Før Mette Wier i 2014 tiltrådte som prodekan på KU, har hun været professor på både KU og RUC. I perioden 2005-2013 var hun direktør i sektorforskningsinstituttet AKF, Anvendt KommunalForskning.

Ved siden af sin faglige karriere har Mette Wier været medlem af en lang række råd, udvalg og kommissioner. Hun har bl.a. været formand for Forebyggelseskommissionen, medlem af Natur- og Landbrugskommissionen, Klimakommissionen, Danmarks Frie Forskningsfond og Det Miljøøkonomiske Råd. 

Aktuelt er hun bestyrelsesmedlem i Danish Society for Education and Business og i Norsk Institut for Studier af Forskning, Innovation og Uddannelse, samt redaktør for tidsskriftet Samfundsøkonomen.