Institut

Om instituttet

DTU’s overordnede mission er at udvikle og skabe værdi for samfundet gennem teknisk videnskab og naturvidenskab.  For at skabe værdi for samfundet er det ikke nok at udvikle en ny teknologi. Teknologien skal også implementeres i nye produkter og processer, hvilket kræver indblik i og forståelse for relevante systemer på individniveau og organisations- og samfundsniveau.

DTU Management Engineering tager udgangspunkt i denne problematik og har til formål at udvikle og nyttiggøre ny viden om systemanalyse, produktions- og serviceledelse, operationsanalyse og teknologi- og innovationsledelse til gavn for samfundet. Derigennem bidrager instituttet til videnbaseret vækst og velfærd med fokus på konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtighed, innovation og entreprenørskab.

DTU Management Engineerings forskning og uddannelse sker i tæt samarbejde med internationale forskningsmiljøer og industrielle og offentlige partnere.

Instituttets forskning er delt op i seks afdelinger og tre centre med hvert deres disciplinære perspektiv:

Udover de 9 afdelinger og centre er USEtox Center forankret på instittutet hos Quantitative Sustainability Assessment

På uddannelsesområdet bidrager DTU Management Engineering til DTU´s ingeniøruddannelser med aktiviteter inden for instituttets kompetenceområder. Instituttet udbyder uddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Desuden tilbyder vi tre efteruddannelsesprogrammer. Du kan læse mere om vores uddannelser her.  

DTU Management Engineering har ca. 400 medarbejdere.Derudover har vi hvert semester et stort antal eksterne lektorer, som er med til at gøre vores uddannelser relevante og vedkommende ved at inddrage cases fra erhvervslivet. Godt 20 % af vores medarbejdere er udlændinge og samlet set er 38 nationaliteter repræsenteret på instituttet. 

Kontaktinformation

DTU Lyngby campus 
DTU Management Engineering
Produktionstorvet
DTU – Bygning 424
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Tlf. 45 25 48 00

UNEP DTU PARTNERSHIP
Marmorvej 51
2100 København Ø
Danmark
Tlf. 45 33 52 50