Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
Photo: Colourbox
09 JAN

Action must be taken now

The world’s countries must do more to limit global warming. The UN’s Emissions Gap Report 2017 calls for higher ambitions for reducing emissions of greenhouse...

Klimaændringer
Photo: Adam Mørk
09 JAN

Emissions Gap Report – the climate report that we are all waiting for

When the world’s nations meet for the annual climate summits—the so-called Conferences of the Parties (COPS)—an important report will form part of the...

Klimaændringer
Photo: Colourbox
09 JAN

How to achieve more accurate climate projections

Advanced statistics offer an untapped potential in climate research. Such statistics can help climate scientists provide better and more reliable predictions of the climate...

Klimaændringer Statistik
Climate change is changing streetscapes throughout the world. Here in a Copenhagen suburb. Photo: Colourbox
09 JAN

Is it worth it?

Using a digital calculation tool, you can calculate the economic advantage of investing in climate change adaptation. The tool is now to be developed further in a new project...

Klimaændringer Klimatilpasning Informationsteknologi
2017
Photo: Colourbox
01 DEC

Sådan får vi bedre klimafremskrivninger

Avanceret statistik har et uudnyttet potentiale inden for klimaforskningen. Den kan hjælpe klimaforskerne til at levere bedre og mere troværdige forudsigelser...

Klimaændringer Statistik
Ændringer i klimaet forandrer gadebilledet overalt i verden. Her i en af Københavns forstæder. Foto: Colourbox
01 DEC

Kan det betale sig?

Med et digitalt regneværktøj kan man udregne den økonomiske fordel ved at investere i klimatilpasning. Værktøjet skal nu videreudvikles...

Klimaændringer Klimatilpasning Informationsteknologi
Colourbox
01 DEC

’Der skal handles nu’

Verdens lande skal gøre mere for at begrænse den globale opvarmning. FN’s Emissions Gap Report 2017 efterlyser højere ambitioner for at nedbringe...

Klimaændringer
Photo: Colourbox/John Stick
02 OKT

Climate scientists and statistics—for improvement

The volumes of climate data have exploded, but this does not necessarily provide us with an insight into the climate of the future. If climate scientists used statistics...

Klimaændringer Systemanalyse
Foto: Colourbox/John Stick
29 SEP

Klimaforskerne kan blive bedre til statistik

Mængden af klimadata er eksploderet, men det gør os ikke nødvendigvis klogere på fremtidens klima. Hvis klimaforskere i højere grad anvender...

Klimaændringer Systemanalyse
10 AUG

Future smart energy systems: Technology is not enough; consumers must be involved...

To fight climate change, future energy production must be based on renewable energy. The problem is that these energy resources are variable, and thus might threaten the...

Klimaændringer Energieffektivisering Energilagring Energiproduktion Energisystemer Fossile brændsler Kraftværker Solenergi Vindenergi
2015
Foto: Colourbox
19 JUN

Hjælp på vej til søens folk i Arktis

Et samarbejde mellem DTU, CBS og erhvervslivet skal styrke rigsfællesskabets arktiske erhverv.

Polarforskning Skibe og off-shore-konstruktioner
2013
25 JUN

Kirsten Halsnæs from DTU Management Engineering has been appointed a member of...

The Ministry of Science, Innovation and Higher Education has appointed Professor Kirsten Halsnæs from DTU Management Engineering a new member of The Danish Council...

Klimaændringer
25 JUN

Kirsten Halsnæs fra DTU Management Engineering indtræder i Etisk Råd

Professor MSO Kirsten Halsnæs fra DTU Management Engineering er af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser blevet udpeget som medlem...

Klimaændringer