Åbent for innovative projektforslag til arbejdsprogrammet om nedlukning af olie- og gasfelter

Tuesday 05 May 20
|

Efter at have modtaget forslag til forundersøgelsesstudier for en begrænset del af arbejdsprogrammet 'Nedlukning af Olie- og Gasfelter', har DHRTC nu åbnet for projektforslag til hele programmet.

Programmets vision er at sikre en miljømæssig og økonomisk forsvarlig nedlukning af de danske produktionsfaciliteter i Nordsøen, efterhånden som de inden for de kommende årtier når deres maksimale levetid. Programmet er opdelt i tre projekttemaer: Brønd nedlukning, Miljøpåvirkning og Produktion i de sidste år. Det er nu muligt at indsende forslag inden for samtlige af disse områder.

Find mere information her.

Åben for projektforslag

Ansøgningsfrist: 1. juli 2020

Hvis du har spørgsmål, så send en mail til clarsen@dtu.dk

Projektforslag skal sendes til:

Clarsen@dtu.dk og DHRTC-Ideas@dtu.dk