Samarbejde

Forskning

DTU Management forsker i samspillet mellem ledelse, teknologi og økonomi. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder og myndigheder.

Vores forskning har til formål at styrke vidensgrundlaget for et velstående, effektivt og bæredygtigt samfund. Et nøgleelement er teknologiens rolle i samfundet og dens betydning for erhvervsliv, mennesker og institutioner.

 

Instituttets forskning spænder over discipliner som ingeniørvidenskab, økonomi og psykologi. Den bidrager til udvikling i såvel den offentlige som private sektor og beskæftiger sig med felter som energi, miljø, klima, sundhed, fødevarer, transport, logistik, byggeri og service. 


Gennem vores forskning understøtter vi ledelse og organisationsudvikling, produktudvikling og produktdesign, beslutningsstøtte, risikoanalyse og strategi, optimering og kontrol samt regulering og policyudvikling.

Instituttets forskning er delt op i fire afdelinger:

 

Innovation 

Management Science 

Sustainability 

Transport 

Instituttet er herudover vært for et partnerskab: UN Environment Collaborating Centre. Gennem dette UNEP DTU Partnership udføres forskning, policy analysis og rådgivning i hele verden.