Ansøgning og krav

Ansøgninger og krav

Vi søger højt kvalificerede kandidater, som har en fokuseret interesse for forskning og som tillige kan dokumentere en relevant kandidatgrad med et højt karakterniveau.

Ansøgninger om tildeling af ph.d.-stipendier vurderes på DTU Management efter nedenstående kriterier:

 • Projektets videnskabelige kvalitet, herunder:
  • En klart formuleret målsætning
  • Relevant og realistisk teori- og metodevalg
  • Nyhedsværdi i forhold til eksisterende viden og eksisterende teoridannelser
 • Emnets relevans i forhold til instituttets overordnede mission, vision og handlingsplan
 • Graden af ekstern medfinansiering
 • Kandidatens potentiale som forsker (karakterniveau, erfaring, tidligere arbejder mv.)
 • Vejlederens egnethed.