PHD

Livet som ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende på DTU Management

På DTU Management gør vi meget for at sikre sammenhæng i hele ph.d.-forløbet og det er – ikke mindst – meget vigtigt for os, at der bliver taget godt hånd om dig helt fra start.

Derfor bliver alle nye ph.d.-studerende både inviteret til et individuelt introduktionsmøde med ph.d.-sekretæren og får tildelt en mentor – en ph.d.-studerende på 2. eller 3. år, der påtager sig bl.a. at introducere dig til relevante personer (herunder andre ph.d.-studerende fra instituttet), fortæller lidt om strukturen på instituttet, forskningsophold i udlandet, udarbejdelse af studieplan, forventninger til dig som ph.d.-studerende, elektroniske hjælpemidler som Portalen, CampusNet etc.

I løbet af de første seks måneder afholder vi et ph.d.-introduktionskursus hvor vi introducerer dig til begrebet forskning og forsøger at forberede dig på de udfordringer, du vil støde på i løbet af dit ph.d.-studium. Følgende emner bliver bl.a. berørt på kurset: ingeniørvidenskab, videnskabsteori, studieplanen, litteratursøgning og referencestyring, udvikling af kompetencer samt karriereveje.

De ph.d.-studerende er meget engagerede i et fælles fagligt og socialt nedværk med månedlige aktiviteter så som inspirations-eftermiddage med gæsteforelæsere, mini-foredrag om egne projekter, fredagsbar, julefrokost etc. På denne måde tilskynder vi, at I som ph.d.-studerende ikke alene er en del af en sektion, men også har et stærkt netværk af medstuderende I kan sparre med, hvis (og når) udfordringer i ph.d.-forløbet melder sig.