For virksomheder

Giv din virksomhed et vidensløft
På DTU Management Engineering uddanner vi kandidater, der kan bidrage til at styrke produktions-, organisations- og beslutningsprocesser og skabe nytænkning og innovation i erhvervslivet.

Ved at indgå i et erhvervsph.d.-projekt med en kandidat kan din virksomhed få bistand til at løse konkrete problemstillinger, til at udvikle projekter mv. og få adgang til forskningsfaglig viden og kompetencer på højt niveau.

Hvad er et erhvervsph.d.-projekt?
Et samarbejde mellem den erhvervsph.d.-studerende, virksomheden og DTU om et forskningsprojekt, der oftest stilles af virksomheden. Den erhvervsph.d.-studerende fastansættes med løn i virksomheden under hele perioden med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, som virksomheden ansøger om inden projektets start. Den erhvervsph.d.-studerendes arbejdstid fordeles ligeligt mellem virksomheden og universitetet, som begge stiller vejledere til rådighed og herigennem søger for, at den studerende får et godt udgangspunkt til at skabe brugbare resultater af høj forskningsmæssig kvalitet.

Hvad får virksomheden ud af at indgå i et erhvervsph.d.-samarbejde?
- Teoretisk funderet viden på højt fagligt niveau, der kan bidrage til at øge effektivitet, produktivitet mv.
- Eneret til de resultater, den erhvervsph.d.-studerende kommer frem til
- Adgang til og netværk i forskningsmiljøet

 
Vil du vide mere?
Læs mere om erhvervsph.d.-ordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriet og på DTU’s hjemmeside.

Kontakt

Mia Vedel Meinfeldt
PA for institutdirektør Mette Wier
DTU Management
45 25 46 76