Publikationer

Data fra Transportvaneundersøgelsen bruges til at understøtte forskning og myndighedsbetjening indenfor transport- og mobilitetsområdet

TU-resultater bruges særligt ifm. danske transportundersøgelser og -forskning, men bruges også som understøttelse og reference i international forskning. Herunder er samlet et udpluk af publikationer hvor TU indgår på den ene eller anden måde.

Publikationer

År

 Notat til Risiko i Trafikken 2017-2021

Kira Hyldekær Janstrup, Mette Møller

 2023
Transportvaner under coronakrisen af Hjalmer Christiansen fra DTU, Center for Transport Analytics. Læs artiklen 9972, bladnummer 2022/06 2022

Reflektioner fra en pandemi - en essaysamling om bymiljøer, bygninger og livskvalitet.

2022

Notat til Transportministeriet Vedr. Bilejerskab og -brug, belyst gennem TU-data

Hjalmar Christiansen

2020

Cycling Culture and socialisation: modelling the effect of immigrant origin in cycling and the Nederlands

Sonja Haustein, Maarten Kroesen, Ismir Mulalic

2019

Behavioral effects of a health-related cycling campaign in Denmark: Evidence from the national travel survey and an online survey accompanying the campaign

Thomas Alexander Sick NielsenSonja Haustein

2019

Grid loading due to EV Charging Profiles Based on Pseudo-Real Driving Pattern and User Behaviour

Lisa Calearo, Andreas Thingvad, Kenta Suzuki, Mattia Marinelli

2019

The Role of Subcentres for Commuting and Non-Work Travel Distances and Modes in the Copenhagen Metropolitan Region

Thomas Alexander Sick Nielsen

2019

Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030

Ninette PilegaardJeppe RichOtto Anker Nielsen, Søren Hasling Pause, Hjalmar Christiansen

2018

Moped - Risk of serious injury or death: Delnotat III

Mette MøllerKira Hyldekær Janstrup, Luca Furlanetto

2018

Ældre mennesker og nye transportformer: Muligheder og udfordringer

Sonja HausteinThomas Alexander Sick Nielsen

2018

Home-end and activity-end preferences for access to and egress from train stations in the Copenhagen region

Katrín Halldórsdóttir, Otto Anker NielsenCarlo Giacomo Prato

2017

Mulige effekter ved Bus Rapid Transit (BRT)

Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Marie Karen AndersonHjalmar ChristiansenJesper Bláfoss IngvardsonHenrik SylvanOtto Anker Nielsen

2017

Stationsåbningsprojektet: Analyse af effekter af åbning af station i Stilling og i Laurbjerg

Henrik SylvanHjalmar Christiansen, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Allan Steen Hansen

2017

Environmental Impact of Long Distance Travel

Linda Christensen

2016 

Drivers of cycling mode-share: analysis of danes travel behavior 1996-2013

Thomas Alexander Sick Nielsen, Ismir Mulalic,Hjalmar Christiansen

2016

Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder

Otto Anker NielsenMarie Karen AndersonJesper Bláfoss Ingvardson, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Hjalmar Christiansen, Katrín Halldórsdóttir, Jesper Wibrand

2016 

Driving pattern analysis of Nordic region based on National Travel Surveys for electric vehicle integration

Zhaoxi Liu, Qiuwei Wu, Linda Christensen, Antti Rautiainen, Yusheng Xue

2015

Bystruktur og cyklisme fase I - Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser

Hans Skov-Petersen, Thomas Alexander Sick Nielsen

2015

Deleøkonomi i transport: udvikling, trends og potentiale

Sonja Haustein, Thomas Alexander Sick Nielsen

2015

A method to join data from a National Travel Survey of individuals into travel behaviour of families - with the driving pattern of the household cars as an example

Linda Christensen

2014

Comparing urban form correlations of the travel patterns of older and younger adults

Maria J. Figueroa, Thomas Alexander Sick NielsenAnu Siren

2014

Survey Harmonisation with New Technologies Improvement (SHANTI)

Jimmy Armoogum (Editor), Peter Bonsall (Editor), Michael Browne (Editor), Linda Christensen (Editor), Mario Cools (Editor), Eric Cornélis (Editor), Marco Diana (Editor), Tristan Guilloux (Editor), Henrik Harder (Editor), Kristian Hegner Reinau (Editor), Jean-Paul Hubert (Editor), Martin Kagerbauer, Tobias Kuhnimhof (Editor), Jean-Loup Madre (Editor), Anastasia Moiseeva (Editor), John Polak (Editor), Angelika Schulz (Editor), Maria Tébar (Editor), Lycurgo Vidalakis (Editor)

2014

Danish Travel Activities: do we travel more and longer - and what extent?

Mette Aagaard Knudsen

2013

Drivers- and Limits, possible contributions to climate change - Hovedresultater

Thomas Alexander Sick Nielsen

2013

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Linda Christensen

2012