En stak genbrugsdøre hos virksomheden Genbyg A/S på Amager i København. (Foto: Genbyg A/S).

Byggebranchen kan øge genanvendelse ved at deklarere byggematerialers indhold

fredag 02 jul 21
|
af Jeskir

Kontakt

Jan Karlshøj
Sektionsleder, lektor
DTU Construct
45 25 17 11

Kontakt

Lotte Marianne Bjerregaard Jensen
Lektor
DTU Construct
45 25 16 82

Billedtekst

Ønsket om at indføre bygnings- og materialepas skyldes behovet for at kende indholdet af byggematerialer og -komponenter, så de i højere grad kan genanvendes. Her en stak genbrugsdøre hos virksomheden Genbyg A/S på Amager i København. (Foto: Genbyg A/S).

I samarbejde med byggebranchen har DTU undersøgt, hvordan der kan indføres en ordning til at deklarere bygninger og byggematerialer, så det bliver lettere at genanvende dem.

Bolig- og Planstyrelsen bestilte i maj 2020 DTU til at udarbejde en analyse af modeller for bygnings- og materialepas, der deklarerer indholdet af bygninger og byggematerialer for at øge genanvendelsen. Analysen, hvis resultater nu foreligger i rapportform, bygger videre på en tidligere analyse af bygnings- og materialepas, som Teknologisk Institut udarbejdede for styrelsen i 2019.

"Et helt uomgængeligt element i den grønne omstilling er en øget genanvendelse af byggematerialer, så det bliver muligt at nedbringe CO2-emissioner fra produktion af byggevarer."
Lotte Bjerregaard Jensen

Lektor, ph.d. Lotte Bjerregaard Jensen, der har været projektleder på DTU’s analyse, beskriver bygnings- og materialepas som en forudsætning for den grønne omstilling af byggesektoren:

”Et helt uomgængeligt element i den grønne omstilling er en øget genanvendelse af byggematerialer, så det bliver muligt at nedbringe CO2-emissioner fra produktion af byggevarer”, forklarer hun.

Bygninger som materialebank

”Målet er, at den eksisterende bygningsmasse kommer til at fungere som en materialebank, og for at realisere det mål har vi brug for at vide, hvilke bygninger der indeholder hvilke materialer, og hvilke egenskaber materialerne har. Dette er den primære årsag til at indføre bygnings- og materialepas”, siger Lotte Bjerregaard Jensen.

Derudover vil indførelse af bygnings- og materialepas medføre en deklarering af byggematerialer, som kan have en række fordele for bygningernes brugere og ejere. Ligesom forbrugerne i dag har adgang til information om ingredienserne af de fødevarer, de indtager, får de med bygnings- og materialepas også adgang til information om egenskaberne af de byggematerialer, de er omgivet af.

Byggebranchen er med

Lotte Bjerregaard Jensen lægger vægt på at skelne klart mellem bygnings- og materialepas:

”Et materialepas deklarerer indholdet af det pågældende byggemateriale, mens et bygningspas i princippet blot består af en samling af materialepas for de byggematerialer, som indgår i bygningen”, forklarer hun.

DTU’s forskere har som led i deres analyse vurderet et stort antal eksisterende modeller for materialepas ud fra et hensyn til den danske byggebranches behov. Dette er sket på baggrund af omfattende undersøgelser, bl.a. med interview af brancherepræsentanter, der undervejs også har mødtes flere gange og drøftet muligheder og udfordringer ved at indføre bygnings- og materialepas.

”Byggebranchen har vist stor og overvejende positiv interesse for at indføre en ordning for bygnings- og materialepas i Danmark, men det er også dokumenteret, at dele af branchen vil blive økonomisk udfordret af en sådan ordning”, siger Lotte Bjerregaard Jensen og nævner, at en eventuel ordning bliver frivillig, på samme måde som det tidligere er set ved indfasningen af andre ordninger på byggeområdet.

Bygningspas bør integreres i BBR

Forskerne har udviklet et forslag til en ideel model for danske bygnings- og materialepas. Den ideelle model kombinerer elementer fra en tidligere udviklet dansk materialepasmodel, den svenske byggevaredeklaration samt EU-projektet Buildings as Material Banks.

”Den ideelle model tager det bedste fra de eksisterende bygnings- og materialepasmodeller, som vi har holdt op mod den danske byggebranches behov. Bl.a. har vi lagt vægt på, at et ideelt materialepas tydeligt deklarerer, hvor stor en andel af byggematerialet, der kan genanvendes”, siger Lotte Bjerregaard Jensen.

Forskerne anbefaler, at Bygnings- og Boligregistret (BBR), der i forvejen indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og boliger, udvides til også at kunne rumme bygningspas. Endelig anbefaler de, at både bygnings- og materialepas bør foreligge i et digitalt, maskinlæsbart format.

Rapporten ’Analyse af frivillig ordning for bygnings- og materialepas’ kan downloades gratis fra DTU’s website (https://orbit.dtu.dk/en/publications/analyse-af-frivillig-ordning-for-bygnings-og-materialepas).