Foto: Stamers Kontor

DTU står bag to nye virksomheder om ugen

tirsdag 25 sep 18

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

DTU har skabt et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation blandt tekniske universiteter i Europa, som har ført til oprettelsen af 2.200 nye virksomheder.

Årtiers investeringer i iværksætteri på DTU har skabt store værdier i form af ny teknologi, arbejdspladser og nye virksomheder. En analyse fra konsulentfirmaet IRIS Group, som DTU har bestilt, viser, at DTU-studerende, ansatte og færdiguddannede kandidater de seneste to årtier har oprettet mere end to nye virksomheder om ugen. Siden 1999 har DTU stået bag ca. 2.200 nye virksomheder, som har genereret over 7 mia. kr. i omsætning og mere end 2.700 nye jobs.

”Det er et fantastisk at se så mange idéer blive ført ud i livet, og at så mange ingeniører fra DTU har kompetencer og mod på at starte nye virksomheder. Vi er stolte af resultaterne. Og vi sætter særligt pris på, at de er skabt i samarbejde med virksomheder, fonde og erhvervspolitiske aktører, som har troet på DTU´s vision om at skabe et attraktivt, forskningsbaseret miljø for innovation,” siger rektor på DTU Anders Bjarklev.

Han glæder sig over, at DTU i dag har et af de største og mest veludbyggede økosystemer for iværksætteri blandt tekniske universiteter i Europa, og at DTU er kåret som det mest innovative universitet i Norden.

"Det er et fantastisk at se så mange idéer blive ført ud i livet, og at så mange ingeniører fra DTU har kompetencer og mod på at starte nye virksomheder."
Anders Bjarklev, rektor på DTU

IRIS Groups analyse 'Iværksætteri på DTU gennem to årtier' er baseret på data trukket fra en række forskellige registre som blandt andre Iværksætterdatabasen og Arbejdsstyrkestatistikken.

Det fremgår af analysen, at iværksætter-virksomheder fra DTU klarer sig markant bedre end lignende virksomheder stiftet uden for DTU. Knap 75 procent af virksomhederne eksisterer tre år efter stiftelsen, hvilket er markant bedre end gennemsnittet for alle iværksætter-virksomheder i Danmark, som de seneste år har ligget på 52-54 procent. Dertil kommer, at virksomhederne har skabt flere arbejdspladser og har større omsætning end tilsvarende danske iværksætter-virksomheder i samme brancher og periode.

Den typiske iværksætter er studerende

Analysen identificerer den typiske iværksætter som en studerende eller nyuddannet kandidat og afdækker, at godt 40 procent af alle nystartede virksomheder etableres inden for forretningsområdet materialer, robotter og sensorer. Den næsthyppigste virksomhed startes inden for lifescience-området og er baseret på udvikling af ny medicinsk teknologi, biotek og avancerede fødevarer.

Iværksætterne i analysen er blevet bedt om at svare på, hvilke forskellige typer DTU-aktiviteter, der har haft størst betydning for dem i etableringsfasen. Her peger tre ud af fire på, at DTU i høj grad har betydning, og de fleste svarer, at det særligt er viden og teknologi udviklet på DTU, der har haft betydning for dem. Adgang til DTU´s faciliteter, mulighed for at starte op på DTU og økonomisk støtte følger efter.

Analysen gennemgår desuden DTU´s samlede infrastruktur for innovation, som er sammensat af kurser, konkurrencer, sparring, funding, DTU Skylab, inkubator-ordninger og meget mere. Og endelig bliver resultaterne sat i perspektiv med nøgletal fra to stærke økosystemer for innovation på de tekniske universiteter i München og Cambridge.