Koralsamfund ved Great Barrier Reefs Palm Islands. Foto: Neil Maginnis.

Ph.d.-forsvar om globale mønstre i korallers biodiversitet

onsdag 04 nov 20

Kontakt

Kontakt

Martin Lindegren
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 92

Tid & sted

Forsvaret finder sted fredag den 13. november 2020 kl. 13.30 på Zoom.

Tilmeld dig senest den 12. november 2020 kl. 14 til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Den 13. november 2020 forsvarer Neil Maginnis sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Koralrev er nogle af de mest truede økosystemer på Jorden. Koraller – de små dyr, som danner selve koralrevet – er meget følsomme over for de stigende temperaturer i havet og en række menneskeskabte påvirkninger, men det er uklart, hvordan koraller vil reagere på fremtidige forandringer i miljøet. 

Sammensætningen af koraller varierer meget på tværs af kloden. Ved at studere hvad der forårsager disse forskelle i biodiversiteten, kan man afdække de faktorer, som koraller er særligt følsomme overfor og dermed forbedre forståelsen af korallers biologi og de mulige konsekvenser af menneskelige påvirkninger. 

For at skabe viden om hvilke nøglefaktorer der afgør, hvilke koralarter der kan leve i forskelige områder, har ph.d.-studerende Neil Maginnis fra DTU Aqua og hans kollegaer indsamlet og behandlet en stor mængde data fra Atlanterhavet og Indo-Stillehavet. Data omfatter fordelingen af koraller, miljøforhold (f.eks. temperatur, næringsstoffer og saltholdighed), udbredelsen, biologisk sammenhæng mellem regionerne samt biologiske træk ved forskellige arter af koraller.

Resultaterne, som præsenteres i Neil Maginnis’ ph.d.-afhandling “The biogeography of Scleractinian reef corals: evidence from beta diversity” viser for første gang, at korallers vanskeligheder med at sprede sig fra ét område til ét andet kan være en vigtig faktor på globalt plan for sammensætningen af korallerne. Afhandlingen peger også på temperaturen og koncentrationen af næringsstoffer i vandet som væsentlige faktorer. Desuden spiller koralrevets størrelse en rolle, men i mindre grad.  

Ph.d.-projektet viser yderligere, at koraller, der formerer sig ved at frigøre æg og sæd i vandet, kan sprede sig over større afstande end koraller, som frigiver fuldtudviklede laver, der slår sig ned i nærheden af forældrene. 

Om forsvaret

Neil Maginnis forsvarer sin ph.d.-afhandling "The biogeography of Scleractinian reef corals: evidence from beta diversity” fredag den 13. november kl. 13.30 via Zoom. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
  • Medvejleder: Senior Lecturer Sally A. Keith, Lancaster University, UK

Censorer

  • Professor Brian Mackenzie, DTU Aqua
  • Lektor Maria Dornelas, University of St. Andrews, UK
  • Professor Janne Soininen, University of Helsinki, Finland

Formand ved forsvaret

  • Professor Andy Visser, DTU Aqua

Tilmelding
Tilmelding til Zoom-mødet er nødvendig. Send en e-mail til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk senest den 12. november 2020 kl. 14. Du får linket til Zoom pr. e-mail dagen før forsvaret.

Få mere at vide
Hent populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.