Empty exam room

Corona-lockdown: 1200 studerende til mundtlig, individuel eksamen online på tre dage

fredag 01 maj 20

Kontakt

Karsten Schmidt
Lektor
DTU Compute
45 25 58 56
Gruppeeksamenen blev ændret væsentligt i år på det store Matematik 1-kursus. Brev fra 200 bekymrede studerende fik nemlig DTU til at tænke anderledes. Det gik så godt, at det kan få betydning for undervisning og eksamener fremover, mener kursusansvarlig Karsten Schmidt.

Normalt er DTU hvert år skueplads for en kæmpe event i slutningen af april, når alle bachelor-studerende på 1. år afslutter en tre-ugers projektopgave på Matematik 1 med en gruppeeksamen med vejleder samt censor udefra.

Men plejer er som bekendt død i år. Alt er forandret med Corona-lockdown. Mens DTU ligger stille hen, er undervisning, gruppearbejde og eksamen flyttet over på Zoom eller andre tilsvarende onlinemøde-værktøjer. Således også på Matematik 1.

Her var den sædvanligvis fælles mundtlige gruppeeksamen i år afløst af en individuel mundtlig eksamen online. Mandag, tirsdag og onsdag i denne uge forsvarede de 1200 studerende fordelt i 200 grupper individuelt deres projektopgave online for deres DTU-vejleder og en ekstern censor, som typisk kommer fra et andet universitet.

Der var afsat 75 minutter til hver gruppe med seks studerende. Gruppen havde et fælles waiting room i Zoom, hvor de studerende loggede sig ind umiddelbart, før de skulle op og ventede alene, indtil de enkeltvist blev lukket ind til det virtuelle grønne eksamensbord. Her skulle de give et kort oplæg og svare på spørgsmål, og eksaminator kunne gennem share-funktionen pege på indhold i rapporten eller tegne på tavlen og stille spørgsmål direkte til det.

- Vi var vildt nervøse for det her, men de studerende forstod, at det var en fair måde at afvikle eksamenen på i denne krisetid. Og vi har haft en kanon oplevelse i de tre dage. Jeg har ikke hørt om væsentlige tekniske problemer. Det er gået over forventning, og det kan vi især takke de studerende for, siger Karsten Schmidt, kursusansvarlig for Matematik 1 og lektor på DTU Compute.

Bekymrede studerende gav ide til ekstra nytænkning

Corona-nedlukningen indtraf netop, da de studerende skulle vælge projektopgave, danne grupper, begynde gruppearbejde og få rådgivning af DTU-vejlederen.Det gik dog rimelig smertefrit. Vejlederne blev instrueret i, hvordan de kunne erstatte vejledningen på tavlen med onlinehjælp via Zoom. Og de studerende arbejdede planmæssigt med gruppeopgaven.

Imens overvejede de kursusansvarlige med Karsten Schmidt i spidsen, hvad der skulle ske med den mundtlige gruppeeksamen. Heller ikke alle eksterne censorer var lige it-stærke.

Men inden DTU nåede at træffe en beslutning, modtog den centrale studieadministration (AUS) og de kursusansvarlige et brev, hvor studerende med 200 medunderskrivere skrev, at de var meget bekymrede og stressede over online-eksamen.

Der havde været en del tekniske problemer på de digitale platforme, skrev de – og bad om, at DTU i år droppede det mundtlige forsvar af projektopgaven på grund af risikoen for tekniske nedbrud, der kunne gøre bedømmelsen unfair. DTU kunne dog ikke aflyse eksamenen, forklarer Karsten Schmidt:

- Der står i reglerne, at de studerende skal forsvare opgaven mundtligt og have en individuel karakter. Vi var samtidig midt i forløbet, så ifølge DTU’s regler, var det for sent at ændre på vilkårene. Den studerende skal vide på forhånd, hvis det tydeligt skal fremgå i rapporten, hvem der har lavet hvilke afsnit. Så vi måtte fastholde et mundtligt forsvar. Men henvendelsen gjorde, at vi besluttede at ’nedstresse’ eksamen mest muligt.

Løsningen blev altså at bruge Zoom individuelt. På den måde risikerede man heller ikke, at vejleder og censor mistede overblikket over, hvem der sagde hvad undervejs, som hvis en hel gruppe var på online, og man kunne dermed bedre give en retfærdig karakter.

DTU droppede dog den indledende gruppepræsentation af rapporten, så de studerende ikke som vanligt skulle bruge tid på at lave slides og træne fremlæggelsen i gruppe. Det ville tilmed give lidt mere tid til de individuelle samtaler og til at fikse eventuelle tekniske drillerier.

- Henvendelsen fra de studerende blev faktisk fuldstændig afgørende. Jeg opfatter vores minimalistiske løsning som en slags kontrakt med de studerende. Og vi fik positive tilbagemeldinger fra dem, siger Karsten Schmidt.

Kræver ekstra af gruppen og vejlederen

Karsten Schmidt er i gang med at undersøge, hvordan de studerende har oplevet gruppearbejdet under Corona-krisen. Han peger umiddelbart selv på, at der nok været lidt flere problemer med grupperne i år end normalt, og et par grupper har opgivet undervejs.

- Så gruppearbejdet kræver ekstra opmærksomhed i disse onlinetider, siger Karsten Schmidt og roser samtidig de studerende for deres accept af forholdene og arbejdsiver.

Søren Ladegaard Kristensen, der var én af de 40 vejledere, roser også de studerende:

- Mange af grupperne havde gjort et imponerende forarbejde, taget i betragtning af at deres indbyrdes kommunikation også har været besværliggjort. De loggede velforberedte ind på vores møder, og alle mine studerende har i det hele taget taget udfordringen til sig uden en eneste negativ mine.  

- Som vejleder var det dog svært - nærmest umuligt - at lære de studerende ordentligt at kende. Det var meget svært at huske, hvem der var hvem. Jeg har også modtaget overvældende mange mails fra nogle af mine grupper, men dem svarede jeg gerne på - og egentlig var det bare positivt, at disse studerende har udnyttet muligheden for online-vejledning, siger han.

To af de studerende Yucheng Fu og Andreas Høst, der til dagligt studerer på Kunstig intelligens og data og under gruppearbejdet har arbejdet med energioptag i buede solfangere, bekræfter også, at tingene er kørt fint.

- Men ind imellem har det været besværligt, at man ikke lige kunne stikke hovederne sammen og vise en graf og forklare hinanden ting side om side. Så man har skullet sende grafer frem og tilbage, siger Yucheng Fu.

Tidspres øger risikoen for overfladiskhed

Det er også tydeligt, at eksamensformen sparer tid og penge. Skiftet mellem de studerende er klaret på få sekunder. Censorerne har ikke skullet rejse til DTU og overnatte på hotel i flere dage. Og under eksamenen fungerede teknikken nærmest upåklageligt. Derimod gik tingene meget stærkt, forklarer Søren Ladegaard Kristensen:

- Der var mange informationer at håndtere mentalt på én gang: administrere konferencen, håndterer diverse elektroniske dokumenter, lytte koncentreret til den studerendes fremlæggelse, overskue lange projektrapporter, stille spørgsmål, tænke i bedømmelse, tage noter osv.

- Det var som eksaminator én af de sværeste opgaver, jeg personligt har prøvet i mine 13 år som underviser. Men jeg fandt dog relativt hurtigt en mere systematisk måde at gribe det an på. Og det er altid en hektisk multi-tasking at være eksaminator, så på den måde var det heller ikke så anderledes. Jeg er mere bekymret for de studerendes oplevelse. Det har næppe været rart at komme i ilden og ud igen i det tempo. Vi havde kun 10 minutter til hver enkelt, og det var meget lidt, siger han.

Tidspresset er netop det, som Yucheng Fu og Andreas Høst trækker frem som en negativ ting ved årets eksamen.

- Det virker mærkeligt at sidde hjemme med adrenalinen susende rundt i kroppen og så logge ind og være på i 10 minutter, og så er noget, som man har brugt tre uger på, overstået. Jeg var vildt overrasket over, hvor stærkt det gik, siger Andreas Høst.

Både han og Yucheng Fu havde foretrukket en gruppeeksamen med mere tid, for de tvivler på, at 10 minutter giver et retvisende billede af, hvad den studerende kan, eller hvor god rapporten er. Samtidig var gruppemedlemmerne nok også tilbøjelig til at nævne de samme basale ting om rapporten og spilde tid på det, mener de.

- Det var lidt som om, at man kun nåede at snakke lidt overfladisk om lige det emne, som man selv havde vinklet ind på i præsentationen fra start. Man kom ikke rundt om hele projektet, som man kunne gøre ved en gruppeeksamen på 75 minutter, hvor man kan supplere hinanden og vise, hvordan man samarbejder, siger Yucheng Fu, der i skrivende stund ligesom Andreas Høst venter på karakteren.

Vi har lært at bruge værktøjer der allerede var tilstede

Nu skal projektforløbet evalueres. Søren Ladegaard Kristensen er overordnet meget positiv over for udviklingen af online undervisnings- og evalueringsformer:

- Man bør nok i den forbindelse overveje, hvilke nye muligheder for eksamenssnyd der opstår, men som matematiker er jeg egentlig mere interesseret i, hvad det gør ved faget. DTU tilbyder uddannelser med en høj grad af matematisk indhold, og matematik er langt hen ad vejen et skriftsprog.

- For at have en kvalificeret samtale om matematiske emner er det nødvendigt, at begge samtalepartnere kan skrive håndskrift, og det er p.t. kun muligt i meget primitivt omfang ved en online-eksamen. Samtalen må derfor nødvendigvis blive mere overfladisk, og det kan sænke den faglige kvalitet. Men der er stadig muligheder - fx en mundtlig online-eksamination på baggrund af et skriftligt produkt, som vi netop har gennemført her. Det er slet ikke så tosset, siger Søren Ladegaard Kristensen.

Den kursusansvarlige Karsten Schmidt er en glad og lettet mand.

- Jeg har ikke kunnet drømme om, at det her kunne køre så glat igennem uden tekniske problemer ud over småting, der blev fikset undervejs. Det er klart, at det giver masser af stof til eftertanke. Altså hvordan kan man så gøre til næste år? siger Karsten Schmidt.

I sidste uge afviklede Karsten Schmidt og hans kolleger på DTU Compute også uden nævneværdige problemer en kursusdag online på Zoom med 225 gymnasieelever gennem det såkaldte InterMat-samarbejde i Matematicum, med oplæg og workshops.

- Vi har været tvunget til at foretage en innovativ løsning, som nu kan få betydning fremover. Det viser sig, at der har været nogle muligheder til stede, før den her krise, som vi ikke har været nok opmærksomme på, og som virkelig er velfungerende, siger Karsten Schmidt.

Fakta om Matematik 1-kurset

Alle bachelor-studerende skal igennem Matematik 1 i løbet af det første år.

Kurset indeholder den grundlæggende matematik, der skal være på plads for, at de studerende fagligt kan gennemføre ingeniørstudiet.

Matematik 1 skal samtidigt give de studerende en god overgang fra gymnasiet.

Undervisningen skifter mellem klasseundervisning, forelæsninger og gruppearbejde.

Kurset slutter med tre ugers projektarbejde i grupper, hvor gruppen skal forsvare deres rapport  mundtligt. Hver studerende får en projektkarakter, der baseres på den fælles rapport og den individuelle præstation under forsvaret. Projektkarakteren udgør 25 procent af den studerendes endelige Matematik 1-karakter. Kurset giver 20 ECTS-point.

Gruppearbejdet er sjælen i Matematik 1-kurset, der skal lære de studerende at arbejde godt i grupper og sammen tænke ud af boksen, så de forstår, at de alene med det Matematik 1-stof, de har lært, kan komme meget langt, hvis de gerne vil.

I 2020 har 1200 studerende gennemført eksamenen med 40 vejledere og 40 eksterne censorer. Flere udenlandske studerende er rejst hjem under Corona-krisen, og de har deltaget online.

I år har følgende projektopgaver været udbudt:

  • Energioptag i buede solfangere
  • GPS
  • Permanente Halbach-magneter
  • Metan-koncentrationprofiler i jord
  • Optimering af arbejdscykler
  • Optiske bølgeledere
  • Plankton og klimaforandringer
  • Rullemodstand
  • Theta-neuroner