Projekt- og økonomikonsulent til UNEP DTU Partnership

torsdag 11 feb 21

Send ansøgning

Frist 15. marts 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Management ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU søger en projekt- og økonomikonsulent til UNEP DTU Partnership’s administration. DTU er et teknisk eliteuniversitet, der er ambitiøst, visionært og kan måle sig med verdens førende tekniske universiteter. UNEP DTU Partnership (UDP) er et officielt samarbejdscenter til FN’s miljøprogram (UNEP) organiseret under DTU’s Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi. UDP støtter planlægningen og implementeringen af UNEP's klimastrategi med forskning og kapacitetsopbygning. Partnerskabet har 70-80 medarbejdere, en årlig omsætning på omkring 70 millioner kr. og aktiviteter i talrige lande.

Jobbet
Som konsulent vil du være ansvarlig for projektstyring, projektplanlægning, økonomistyring samt afrapportering til centerets mange rekvirenter. Med centrets store og alsidige projektportefølge vil du hurtigt opbygge kendskab til en lang række administrative procedurer og systemer med fokus på budgetplanlægning, -styrring og afrapportering. Projektøkonomistyringen vil foregå i tæt kontakt med DTU’s økonomiafdeling, men en grundlæggende økonomiforståelse er nødvendig.


Opgavevaretagelsen bygger på veludviklede administrative processer og systemer og er forankret i et team, der er baseret på juridiske og styringsøkonomiske fagligheder. Som konsulent med ansvar for projektstyring og planlægning vil du have daglig sparring med centrets projektmanagers og ledelse samt tæt kontakt med centrets rekvirenter. At skabe netværk og gode relationer internt og eksternt er derfor en vigtig del af jobbet.

Den centrale rolle i centret medfører en spændende, travl og alsidig arbejdsdag med mange nye og igangværende opgaver, samt interessante udfordringer, der skal løses i tæt samarbejde med dine administrative medarbejdere, eksterne organisationer og den nærmeste ledelse.

Teamet er, sammen med DTU’s centrale administrative og økonomiske enheder, ansvarlig for UDP’s økonomiske planlægning og økonomiopfølgning.

Kvalifikationer
For ansøgere til stillingen vil der blive særligt lagt vægt på følgende:

  • Indgående erfaring med økonomiske processer
  • Kendskab til den danske stats budget-, regnskabs- og bevillingsregler
  • Kendskab til indgåelse af internationale kontrakter inklusiv anvendelse af underkontrakter, gerne i FN- eller udviklingsbistandsregi
  • At du behersker engelsk som dagligt professionelt arbejdssprog i både skrift og tale
  • Udvidet kendskab til og brug af Microsoft Excel vil være en fordel
  • Prince2 certificering eller erfaring med projektstyrringsprincipper vil ligeledes være en fordel

Uddannelseskrav
Relevant kandidatuddannelse (Cand.oecon., Cand.polit., Cand.merc., Cand.scient.adm. eller lignende).

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder en udfordrende stilling i et professionelt internationalt arbejdsmiljø. Med ansatte fra +25 nationer i UDP, samt faste og nye rekvirenter fra hele verden, kan vi tilbyde dig en hverdag i et interessant og multikulturel miljø. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling i jobbet. DTU er en arbejdsplads, som lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og dialogbaseret ledelse. UDP er en levende organisation, der altid er i udvikling. Vi værdsætter nye ideer og innovative løsninger, så der vil ligeledes være mulighed for at bidrage til og videreudvikle centrets eksisterende processer og procedurer mht. projekt- og projektøkonomistyrring.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Du indplaceres som specialkonsulent med supplerende tillæg efter kvalifikationer.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 15. marts 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.  


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutdirektør Mette Wier på +45 6060 5566 eller chefkonsulent Jacob Ipsen Hansen på +45 4533 5312.  

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om instituttet
DTU Management forsker i samspillet mellem ledelse, teknologi og økonomi. Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder. Vores forskning har til formål at styrke velfærd, produktivitet og bæredygtighed i samfundet. Et nøgleelement er teknologiens rolle og dens interaktion med erhverv og mennesker. Instituttets forskning er delt op i fire divisioner: Innovation, Management Science, Bæredygtighed og Transport. Instituttet er herudover vært for et UN Environment Collaborating Centre. Gennem dette UNEP DTU Partnership udføres forskning og rådgivning i hele verden. På uddannelsesområdet bidrager DTU Management til en lang række af DTU’s ingeniøruddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. DTU Management har ca. 320 medarbejdere. Vi tilbyder et internationalt miljø med omkring 50 nationaliteter repræsenteret på instituttet.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.000 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.


Din arbejdsplads
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed og ønsker, at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar.