Maritim Innovation Director

onsdag 10 feb 21

Send ansøgning

Frist 7. marts 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Management ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

I samarbejde med den Danske Maritime Fond og Orients Fond sætter Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi (DTU Management) fokus på samspillet mellem Det Blå Danmark og DTU. Det Blå Danmark står over for en fremtid, der kræver stor omstillingsevne. Flere og flere problemstillinger omkring det maritime kræver systemtænkning og tværgående løsninger samt kobling til andre sektorer. Teknologianvendelsen er essentiel i en lang række centrale udfordringer for de maritime erhverv som f.eks. grønne brændstoffer og bæredygtighed generelt. Derfor er tværgående forskning der sammenkæder maritime teknologier med f.eks. design, informatik, procesoptimering og logistik et fælles interessefelt for såvel Det Blå Danmark som DTU.

Adgangen til forskningsbaseret viden samt maritime ingeniører er kritisk for det Blå Danmark. Her spiller forskningsbaseret undervisning på et internationalt førende plan en vigtig rolle for internationale erhverv, som det maritime område. DTU har i mange år uddannet kandidater til den maritime sektor gennem forskningsbaseret undervisning, men der i stigende grad behov for tværdisciplinære tilgange især i forhold til den bæredygtige agenda.

Derfor søger DTU Management en Maritim Innovation Director, der skal være med til at øge forskningens betydning på området og udbygge undervisningen inden for den maritime industri.

Jobbet
Stillingen er tilknyttet Maritime DTU, som understøttes af DTU Management. Den Maritime Innovation Manager får til opgave at styrke Maritime DTUs indsats med at skabe tværgående maritim forskning og uddannelse på DTU i tæt samspil med branchen gennem en række konkrete handlinger:

 • Sammen med Maritime DTU sikre flere forskningsprojekter mellem det Blå Danmark og DTU for at sikre Danmarks førerposition inden for den maritime industri
 • Tiltrække flere studerende til det maritime område på DTU herunder understøttelse af et nyt bredt favnende introduktionskursus til det maritime erhverv og motivere industri og studerende til projektsamarbejde
 • Øget tværgående undervisning inden for maritime specialer
 • Arbejde med nye uddannelsesmæssige tiltag på tværs af DTU
 • Understøtte formidling af viden fra DTU til Det Blå Danmark og samfundet generelt
 • Øget antal maritime ph.d.-projekter ved DTU
 • Understøtte Maritime DTUs tætte dialog med Det Blå Danmark.

Akademisk uddannelse og erfaring fra universitetsmiljø og innovation
Vi forstiller os, at du er ingeniør, har en ph.d.-grad eller tilsvarende erfaring og tidligere har arbejdet med innovationsaktiviteter, impact-orienteret forskningssamarbejde samt forretningsudvikling og anvendelse af forskning inden for de maritime erhverv.

Derudover skal du være flydende i skrift og tale på både dansk og engelsk, da du får en hverdag med både danske og internationale kontakter.

I udvælgelsesprocessen vil vi lægge særlig vægt på, at du:

 • Har ledelseserfaring inden for den internationale maritime industri
 • Har erfaring med at lede større udviklingsprojekter fra både kommercielt og politisk drevne organisationer
 • Har indsigt i det Blå Danmarks behov for ny teknologi og aktivt kan understøtte disse behov gennem match med relevante forskere med henblik på at opnå værdiskabende løsninger
 • Har stærke netværkskompetencer, er opsøgende, kan se muligheder, etablere samarbejdsrelationer og er god til at motivere og drive en proces samt til at eksekvere
 • Kan skabe overblik, håndtere og prioritere mange forskellige opgaver på samme tid, har en stor arbejdskapacitet og kan bevare fremdrift i perioder med høj arbejdsbelastning
 • Har bred indsigt i samt interesse for de maritime erhverv
 • Har gode evner til at arbejde selvstændigt og resultatorienteret med fokus på at skabe værdi, samarbejde og kommunikation.

Hvad tilbyder vi dig
Et udfordrende og spændende job i et internationalt førende universitetsmiljø samt en bred kontaktflade internt og eksternt. På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnesten på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker, at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i staten. Du ansættes som chefkonsulent. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år. Arbejdstiden er på 37 t/uge. 

Stillingen ønskes besat 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter.

Arbejdsstedet er DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 7. marts 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Maritime DTU Mette Sanne Hansen, tlf. +45 2679 3391, e-mail: mesa@dtu.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Management forsker i samspillet mellem ledelse, teknologi og økonomi. Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder. Vores forskning har til formål at styrke velfærd, produktivitet og bæredygtighed i samfundet. Et nøgleelement er teknologiens rolle og dens interaktion med erhverv og mennesker. Instituttets forskning er delt op i fire divisioner: Innovation, Management Science, Bæredygtighed og Transport. Instituttet er herudover vært for et UN Environment Collaborating Centre. Gennem dette UNEP DTU Partnership udføres forskning og rådgivning i hele verden. På uddannelsesområdet bidrager DTU Management til en lang række af DTUs ingeniøruddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. DTU Management har ca. 300 medarbejdere. Vi tilbyder et internationalt miljø med omkring 50 nationaliteter repræsenteret på instituttet.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.000 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.