Konsulent til bæredygtighedsområdet

mandag 07 jun 21

Send ansøgning

Frist 22. juni 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Management ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Divisionen for Bæredygtighed søger en special- eller chefkonsulent, der kan understøtte rådgivning inden for bæredygtighedsområdet og den grønne omstilling. Konsulenten vil primært skulle understøtte den rådgivning, der foregår i sektionen for Quantitative Sustainability Assessment (QSA). QSA udvikler metoder til kvantificering af bæredygtighed i livscyklusperspektiv, også kaldet Life Cycle Assessment.

Understøttelse af rådgivning inden for bæredygtighedsområdet
Det øgede fokus på bæredygtighed, har medført stigende efterspørgsel efter forskningsbaseret rådgivning inden for bæredygtighedsområdet og den grønne omstilling. Myndigheder og virksomheder efterspørger værktøjer, der kan kvantificere de miljømæssige konsekvenser af teknologier og systemer.

Vi søger derfor en erfaren konsulent med teknisk-naturvidenskabelig baggrund, der kan understøtte denne rådgivning. Som konsulent forventer vi, at du vil skulle:

 • Kunne levere bæredygtighedsrådgivning til virksomheder og myndigheder
 • Assistere med indsatser i forhold til kvantitativ miljørelateret bæredygtighedsvurdering på nationalt, EU og internationalt niveau
 • Fungere som tilbudsskriver og projektleder på udvalgte projekter
 • Være brobygger mellem forskerne og en bred vifte af eksterne interessenter
 • Understøtte udbredelsen og anvendelse af de videnskabeligt udviklede metoder og værktøjer til vurdering af bæredygtighed i livcyklusperspektiv

Vores forventninger til dig
For at komme i betragtning til jobbet skal du have erfaring med bæredygtighedsvurderinger og samarbejde med private og offentlige interessenter inden for dette område i Danmark og internationalt.

Derudover forventer vi, at du:

 • har en teknisk–naturvidenskabelig uddannelse på M.Sc. niveau inden for bæredygtighedsområdet
 • har indgående kendskab til kvantitativ miljøvurdering i livcyklusperspektiv
 • har erfaring med at arbejde med miljømæssig bæredygtighed og i den sammenhæng række ud til interessenter fra forskellige sektorer
 • har erhvervserfaring, gerne fra flere forskellige samfunds-sektorer
 • har arbejdet med dynamikken imellem samfundets aktører: forskning, erhvervsliv, stat, civilsamfund, medier osv. i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling
 • har erfaring med at formidle tekniske problemstillinger og løsninger til mange forskellige aktører og interesserenter

Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder en interessant og udfordrende stilling i et professionelt internationalt arbejdsmiljø. DTU er et teknisk eliteuniversitet, der er ambitiøst, visionært og kan måle sig med verdens førende tekniske universiteter. DTU er en arbejdsplads, som lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og dialogbaseret ledelse. Vi værdsætter nye ideer og innovative løsninger, så der vil ligeledes være mulighed for at bidrage til og videreudvikle instituttets eksisterende processer og procedurer inden for området.

Læs mere om instituttet her: www.man.dtu.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Du indplaceres som chef- eller specialkonsulent alt efter kvalifikationer. Stillingen er tidsbegrænset og på 3 år. 

Arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 22. juni 2021Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.  


Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder og professor Michael Zwicky Hauschild på 6165 8612 eller divisionsleder Signe Krarup på 2119 4893. 

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Management forsker i samspillet mellem ledelse, teknologi og økonomi. Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder. Vores forskning har til formål at styrke velfærd, produktivitet og bæredygtighed i samfundet. Et nøgleelement er teknologiens rolle og dens interaktion med erhverv og mennesker. Instituttets forskning er delt op i fire divisioner: Innovation, Management Science, Bæredygtighed og Transport. Instituttet er herudover vært for et UN Environment Collaborating Centre. Gennem dette UNEP DTU Partnership udføres forskning og rådgivning i hele verden. På uddannelsesområdet bidrager DTU Management til en lang række af DTUs ingeniøruddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. DTU Management har ca. 300 medarbejdere. Vi tilbyder et internationalt miljø med omkring 50 nationaliteter repræsenteret på instituttet.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.