Human Behaviour

Mennseker ved busstoppested og på cykel

Vores primære forskningsområder er adfærdsøkonomi og transportpsykologi. Inden for begge områder, fokuserer vi på individuel beslutningstagen og empiriske metoder til at undersøge forbrugerpræferencer og adfærd.

Inden for adfærdsøkonomi har vi yderligere fokus på formelle og uformelle institutioners rolle i at forme menneskers adfærd. De primære områder inkluderer undersøgelser af, hvordan faktorer som økonomiske præferencer, ulighed og institutioner påvirker adfærd og velfærd.

Inden for transportpsykologi fokuserer vi på menneskers interaktioner med det fysiske og sociale miljø. De primære områder omhandler både valg af transportform, nye transportteknologier og services samt mobilitet og sikkerhed for bløde trafikanter.

Sektionen består af et team af forskere i økonomi og psykologi, som tilsammen skaber en multidisciplinær tilgang til undersøgelse af menneskers adfærd.     

Kontakt sektionsleder

Peter Martinsson

Peter Martinsson Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi