Forsknings- og udviklingsopgaver

DTU Management - Samarbejde - Forsknings- og udviklingsopgaverForsknings- og udviklingsopgaver

Forsknings- og udviklingsprojekter

Forskningssamarbejde med DTU Management kan ske på mange måder:

  • Ph.d.-projekter (erhvervs-ph.d.)

Erhvervs-ph.d.-projekter er 3-årige forskningsprojekter, hvor der gives medfinansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kandidaten ansættes hos virksomheden og tilbringer normalt 50 % af tiden på virksomheden og 50 % på instituttet. Projektet skal have et sådant forskningsmæssigt indhold, at det kan føre frem til en ph.d.-grad.

  • Forskningskonsortier

Forskningskonsortier omfatter et forskningsmæssigt samarbejde mellem 1 eller flere virksomheder med en eller flere universitetsenheder. 

Innovationskonsortier/-kontrakter

Innovationskonsortier/-kontrakter omfatter ofte flere virksomheder, et GTS-institut og et universitet. 

  • Samarbejdsaftaler/samfinansieret forskning/rekvireret forskning

Samarbejdsaftaler - Der findes en bred vifte af muligheder for forskningssamarbejde:

    • Virksomheden kan medfinansiere forskning på instituttet med særlige aftaler
    • Virksomheden kan placere medarbejdere i vores forskningsmiljøer
    • Virksomheden kan rekvirere forskning, dvs. betale for den specifikke opgave (rekvireret forskning)