Myndighedsbetjening

DTU Management - Samarbejde - Myndighedsbetjening


Myndighedsbetjening

DTU Management udvikler beslutningsstøttemodeller og systemer inden for områder som bæredygtig energi, klima, transport, sundhed og byudvikling og bidrager herigennem til at give såvel nationale som internationale myndigheder værktøjer til at træffe de rette beslutninger. 

Vi medvirker bl.a. til at udvikle offentlige databaser og indikatorer for bæredygtighed og innovation for herigennem at facilitere udviklingen af benchmarks og policy værktøjer.

Rådgivningstilbud
Instituttets forskningsbaserede rådgivning varetages af Division for Transport. Derudover yder instituttet rådgivning gennem forskningsprojekter, hvor myndigheder indgår som samarbejdspartnere.