Energiforbrug og -forsyning

Vindmøller

Effektive energisystemer og -markeder er de vigtigste drivkræfter hen imod en grøn omstilling. Den fremtidige energiforsyning afhænger af en høj andel af varierende vedvarende energikilder, hvilket understreger behovet for at omfatte alle energiservicesektorer og udforske synergier, der kan sikre en omkostningseffektiv energiforsyning.

For at understøtte dette udvikler vi metoder og energisystemmodeller til at analysere fremtidige scenarier og potentielle veje for en grøn energiomstilling. Vi ser på forskellige infrastrukturer og teknologiers rolle i fremtidige energisystemer og effektive energipolitikker, herunder power-to-X, grønne brændstoffer og udnyttelse af overskudsvarme. Derudover undersøger vi markedsdesign på elmarkedet, der kan garantere både kortsigtet økonomisk effektivitet og langsigtet forsyningssikkerhed gennem investeringer i rene energiinfrastrukturer og -teknologier.

Energiefterspørgslen må tilpasses et varierende udbud af vedvarende energikilder. Til det formål analyserer vi tarif- og netværksregulering, der kan øge fleksibiliteten på efterspørgselssiden for bedre integration af fluktuerende energiressourcer gennem retfærdige og omkostningsreflekterende energipriser for forbrugerne. Vi ser også på de politikker eller interventioner, der hjælper med at fremme forbrugernes adfærd i retning af forbedret energieffektivitet og fleksibilitet.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Dogan Keles

Dogan Keles Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775159 Mobil: 93510906

Marie Münster

Marie Münster Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775166