Foto: Colourbox

Transport-topmøde: Oplev de mest innovative løsninger

onsdag 09 maj 18
|
af Tine Naja Berg, Jesper Spangsmark

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor
DTU Management Engineering
45 25 15 14

Emner på Transport Summit 2018

  • Elektriske køretøjer: Tekniske løsninger
  • Fremtidig transportefterspørgsel
  • Bæredygtig shipping
  • Smarte byer - muligheder og udfordringer
  • Nytænkning af jernbaner
  • Trafiksikkerhed

DTU slår dørene op til en hel dag i transportens tegn under overskriften ”rethinking transportation”.

Den 31. maj inviterer DTU alle med interesse for transport- og logistikområdet til Transport Summit 2018 med oplæg, paneldebatter og præsentationer af fremtidens transport-løsninger.

DTU’s prorektor, Rasmus Larsen, transportminister Ole Birk Olesen, Siemens’ direktør for Mobility Management, Michael Peter, og Stockholms trafikdirektør, Jonas Eliason indleder med at sætte fokus på behovet for at udvikle og ,implementere nye og innovative løsninger inden for transportområdet og sætter dermed rammen for resten af dagen.

Baggrunden for at fokusere ikke bare på udvikling, men også på implementering af innovative løsninger er ikke tilfældigt valgt forklarer professor Otto Anker Nielsen, leder af Transport Summit på DTU. Behovet for løsninger, der på én gang vender tingene på hovedet er ambitiøse og realisérbare, har nemlig aldrig været større:

”Globalisering, økonomisk vækst og befolkningsvækst betyder, at stadigt flere varer og personer skal transporteres hurtigt, sikkert og billigt rundt over hele kloden. Hvis det på nogen måde skal rime på en bæredygtig fremtid, er der behov for, at vi ikke bare udvikler, men også implementerer avanceret teknologi og finder nye måder at transportere os på – og jo før jo bedre. Det vil vi gerne italesætte på dette års Transport Summit under overskriften Rethinking Transportation.”

De vigtigste internationale trends

Resten af dagen kommer bl.a. til at handle om autonome transportløsninger, intelligente trafiksystemer og de nyeste tendenser inden for automatisering, elektromobility, offentlig transport, trafiksikkerhed, maritimtransport, logistik og railtech.

"Traditionen tro forbinder Transport Summit diskussionerne og fremlæggelserne med look-and-feel-oplevelser"
Otto Anker Nielsen, professor, DTU

Der vil være mulighed for at høre mange internationale oplægsholdere fra førende universiteter, de mest nytænkende virksomheder og de centrale myndigheder på området. Sammen med repræsentanter fra de største danske brancheorganisationer vil de tegne de vigtigste internationale trends og diskutere forskningens og industriens rolle og muligheder i den internationale udvikling.

Der vil blandt andet blive drøftet adfærd i forhold til at dele biler og andre transportmidler, når professor fra MIT Moshe Ben-Akiva indtager scenen, mens Todd Litman fra Viktoria Transport Policy Institute giver sit bud på, hvordan fremtidens autonome transport vil kunne implementeres.

Warwick Gooddall, der er global mobility teamleder i Deloitte, fortæller om smart mobility, og Y.J.  Fischer fra det amerikanske firma Hyperloop One forklarer, hvordan virksomheden om få år vil introducere passagertransport gennem lavtryksrør med over 1000 km/t. Smidigt som tog og hurtigere end fly.

Ud over talere fra internationalt førende virksomheder og forskningsinstitutioner, så er Transport Summit muligheden for at opleve de nyeste trends i transport- og logistikverdenen på egen krop:

”Traditionen tro forbinder Transport Summit diskussionerne og fremlæggelserne med look-and-feel-oplevelser, hvor fremtidens løsninger bliver konkrete og nærværende. I år vil der være mulighed for at få demonstreret smart mobility løsninger, vind-biler, selvkørende busser og biler og rigtig meget andet på Transport Summit’s demotorv,” slutter Otto Anker Nielsen.