Nyudviklet nedbørsmodel i NATURE’s Scientific Reports

Et nyt dansk studie, som netop er publiceret i Scientific Reports fra Nature Publishing Group, kobler beregningsmodeller sammen og kan på den måde lave bedre prognoser for skybrud, langtidsregn og oversvømmelser. Prognoser der er centrale for klimatilpasning og landbrug i Danmark og i hele verden.

”Detaljerede modeller for fremtidens hydrologi og klima er helt nødvendige for at forstå, hvordan klimaændringerne påvirker vores vandressourcer, økosystemer, og fødevaresikkerhed. Det samme gælder vores helt grundlæggende forståelse af ekstreme hændelser såsom skybrud og tørke, som jo forventes at blive hyppigere og/eller kraftigere mange steder i fremtiden,” indleder postdoc Morten Andreas Dahl Larsen fra DTU Managements afdeling for systemanalyse, som sammen med forskere fra bl.a. GEUS , DMI, DHI og Københavns Universitet står bag beregningerne – og altså den konkrete artikel i Nature Scientific Report.

Detaljerede klimaprognoser afgørende for klima-indsats
Eksisterende beregninger og prognoser viser tydeligt, at vandkredsløbet i Danmark vil blive påvirket væsentligt af klimaændringerne. Oversvømmelser og vandmangel bliver noget, vi oftere kommer til at forholde os til i fremtiden – også i Danmark.

”Men uden præcise prognoser for hvornår, hvor meget og hvordan er det umuligt at vide, hvordan vi egentlig skal forberede os på konsekvenserne af klimaændringer,” forklarer Morten A. D. Larsen.

Kobling af modeller giver bedre prognoser
Derfor er der også tale om andet og langt mere end en videnskabelig øvelse i avanceret matematik, når forskerne bag artiklen leverer markante forbedringer i simuleringen af nedbør vha. inddragelsen af hele den hydrologiske cyklus (vandet kredsløb) på et detaljeringsniveau, som ikke hidtil er set i klimamodellering.

 

Forskerne bag artiklen har udviklet en helt ny model, som en del af forskningsprojektet HYACINTS ledet af professor Jens Christian Refsgaard fra GEUS. Modellen er en prototype, som her blandt andet er blevet brugt til at undersøge potentialet i at forbedre koblingen mellem hydrologi og klima.


"Det videnskabeligt unikke i de her resultater er, at det er lykkedes at lave et modelsystem, der har state-of-the-art beskrivelser af hele vandkredsløbet fra det dybe grundvand til toppen af atmosfæren, samt at det giver markant forbedrede resultater at inkludere grundvandet i beregningerne. Det videnskabelige perspektiv i det er muligheden for, at de klimamodeller, som det internationale samfund benytter til klimafremskrivninger, kan gøres mere nøjagtige, og vi derfor kan få klimafremskrivninger, der er behæftet med mindre usikkerhed end tilfældet er i dag," siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS” (Kilde: GEUS.dk)


Artiklen er udgivet med Morten A. D. Larsen fra DTU Management Engineering som førsteforfatter og er en del af forskningsprojektet HYACINTS, som blev ledet af forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS.

Læs artiklen i Scientific Reports: Local control on precipitation in a fully coupled climate-hydrology model.
http://www.nature.com/articles/srep22927

Læs nyhed på DMI's hjemmeside: Fremtidens klima: Mere vand i nedbørsmodellerne
http://www.dmi.dk/index.php?id=3840