Myndighedsbetjening

Metro og stog samt bus
Division for Transport betjener og samarbejder tæt med offentlige myndigheder. Formålet for vores rådgivning er at forstå og forudsige, hvordan transportadfærd påvirkes af forskellige transportpolitikker og -tiltag og at inddrage dette i en samlet samfundsøkonomisk vurdering. Vi gennemfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Transportministeriet og understøtter dermed, at de transportpolitiske beslutninger baseres på et solidt vidensgrundlag. Vi har en rammeaftale med Transportministeriet om dette, og aftalen omfatter forskning og rådgivning inden for transportområdet på tre hovedområder: Transportøkonomi, Trafiksikkerhed og Transportmodellering.  Vi gennemfører derudover rådgivning til andre partnere i transportsektoren ligesom vi har en række forskningsprojekter i samarbejde med partnere inden for sektoren.