33,4 mio. kr. til bedre integration af gas i energisystemet

torsdag 10 mar 16
|

Kontakt

Poul Erik Morthorst
Professor
DTU Vindenergi
Forskningsprojektet FutureGas vil sikre bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning og kan på den måde bidrage til meget store reduktioner i CO2-udledningen. DTU Management Engineering er projektleder og 17 partnere fra både industri, universiteter og offentlige institutioner er med i det omfattende projekt til mere end 33 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden støtter med 16,8.

”Gas er et effektivt og fleksibelt brændstof, der kan bruges som energikilde inden for flere områder og i større grad, end det er tilfældet i dag - og gevinsterne ved at gøre det er store,” Indleder Poul Erik Morthorst, projektleder, professor og afdelingsleder på DTU Management Engineering.

Miljøgevinster både på den korte og den lange bane
Uanset hvilken type gas, der er tale om, udleder gas nemlig betydeligt mindre CO2 end andre fossile brændstoffer. Naturgas udleder f.eks. blot halvt så meget CO2 som olie, mens biogas kan have en direkte negativ bruttoudledning.

”Derfor”, forklarer Poul Erik Morthorst, ”er gas allerede i dag et miljøvenligt og fleksibelt alternativ til f.eks. kul og diesel. Og fordi produktion af vedvarende gastyper baseret på f.eks. vindmøller eller organisk materiale fra landbruget er blandt de mest lovende teknologier inden for produktion af vedvarende brændstof, og fordi vi allerede har et velfungerende gasnet, har gas et stort potentiale i forhold til at nedbringe dansk udledning af drivhusgasser også på længere sigt.”

"At de industrielle projektpartnere bidrager i så høj grad, som det er tilfældet, understreger, at FutureGas ikke alene kan få meget stor betydning for mulighederne for at mindske Danmarks CO2 udledning, men også vil være i stand til at levere økonomisk bæredygtige løsninger"
Poul Erik Morthorst

Gas har kørt sit eget løb – indtil nu
Det kræver dog, at gas integreres bedre i energisystemet, og at det bliver attraktivt at bruge. Derfor kommer projektet FutureGas over de næste fire år til at analysere, hvordan vi bedst kan producere gas baseret på vedvarende energi, og hvordan vi effektivt kan integrere gas i det samlede energisystem. Det sidste kræver f.eks. også, at projektets partnere udvikler modeller for, hvordan vi økonomisk effektivt kan distribuere og bruge gas både til at opnå drivhusgasreduktioner her og nu og på den lidt længere bane til at lette overgangen fra fossile brændstoffer til CO2-neutrale.

”Gas har langt hen ad vejen kørt sit eget løb. Vi har fire vigtige energibærere i vores energisystem: El, fjernvarme, transportbrændsler og gas. El har vi gjort meget ud af, og der er kommet en vis sammenhæng mellem el og fjernvarme. Men sammenhængen med gas og transportsektoren har altid været svag. Så at få de fire områder integreret vil give nogle gode synergieffekter i form af mere fleksibilitet i systemet, bedre udnyttelse af ressourcerne på økonomisk vis, og det vil frem for alt hjælpe os til at nå de langsigtede mål for uafhængighed af fossile brændstoffer i fremtiden", siger Poul Erik Morthorst

Et problem tre løsninger
Forskerne bag projektet angriber problemstillingen fra systemtekniske, økonomiske og miljøfaglige vinkler for på den måde at give direkte anvendelige anbefalinger og helhedsorienterede svar på:

 

  1. Hvor gas kan anvendes med de største miljømæssige gevinster?
  2. Hvordan vi sikrer en effektiv og billig forsyning af gas, herunder grønne gasser?
  3. Hvilke virkemidler der kan bidrage til at integrere gassen bedst muligt?

 

”En central del af projektet bliver videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem, inklusive integration af grønne gasteknologier, lagring og klog brug af gas samt nationale og internationale transmissionsforbindelser,” konkluderer Poul Erik Morthorst. Og han henviser dermed til at forskerne bag projektet også kommer til at se nøje på udviklingen af det internationale gasmarked, samt økonomisk regulering af gas i EU, for på den måde at sikre, at udviklingen i det danske gassystem tilgodeser de rammer, som det internationale gasmarked styres af.

Stor andel af virksomhedsstøtte

FutureGas projektets totale budget er på 33,4 millioner kroner, hvoraf Innovations Fondens investering på 18,6 millioner kroner udgør 55,8% af det samlede projekt. Den høje andel af egenfinansiering – på 44,2%, skal findes i at en lang række store danske virksomheder bidrager til projektet.