Renovering af byggeri giver størst bæredygtighed. Foto: Tove Lading.

Renovering af byggeri giver størst bæredygtighed

tirsdag 28 sep 21

Kontakt

Tove Lading
Lektor
DTU Construct
45 25 17 38

Kontakt

Morten Ryberg
Account extended
DTU Sustain

Livscyklusvurdering af fire typer byggeri

Livscyklusvurdering af fire typer byggeri i Grønland viser potentiale for større bæredygtighed ved renovering af eksisterende betonbyggeri.

Renovering af eksisterende betonbyggeri i Grønland er den mest bæredygtige løsning, viser en livscyklusvurdering, LCA, af fire typer byggeri i Grønland, som er offentliggjort i tidskriftet Building and Environment. Undersøgelsen dokumenterer, at renovering, hvor den bærende konstruktion bliver genbrugt, er mere bæredygtigt end nybyggeri, uanset konstruktion. Forskerne har sammenlignet renovering med tre forskellige typer nybyggeri: en konstruktion i beton og uorganiske byggematerialer, en blandingskonstruktion med beton og træ, og en ren trækonstruktion i CLT.

Renovering klarer sig bedst på alle miljømæssige parametre i LCA´en, hvor forskerne blandt andet har vurderet aspekter som CO2 udledning, energiforbrug, transport af byggematerialer, potentiale for fornyelse og skadeeffekter på miljøet.

Genbrug af byggematerialer

"Det er generelt en vigtig parameter i bæredygtighed at renovere fremfor at bygge nyt, uanset om det er i Grønland, i Danmark eller mange andre steder i verden."
Tove Lading, lektor.

Der er i Grønland et stort ønske om at øge forbruget af lokale byggematerialer på bekostning af de importerede. Landet har imidlertid få ressourcer, der egner sig til byggeri. Beton har været anset som det mest lokale byggemateriale på grund af det høje indhold af sten og grus. Men ser man på den samlede mængde af importerede materialer til et byggeri og deres miljøbelastning, er der ingen miljømæssige fordele ved at nybygge i beton. Livscyklusvurderingen viser, at transporten af byggematerialer betyder relativt lidt i regnskabet, selv om stort set alle materialer i Grønland importeres fra Danmark. 

”I stedet skal vi betragte de allerede importerede materialer som lokale, og genbruge dem i videst muligt omfang. Det mest oplagte er at genbruge betonkonstruktioner og derved reducere behovet for ny cement. Netop fremstilling af cement er en stor faktor i byggeriets udledning af CO2”, siger lektor Tove Lading fra DTU Byg, som sammen med adjunkt Morten Ryberg fra DTU Management står bag analysen.

LCA’en er særligt aktuel i Grønland, hvor et større antal bolig-, administrations- og institutionsbygninger er nedslidte, og står foran enten nedrivning eller renovering. Undersøgelsens resultater går imod den hidtidige praksis i Grønland, hvor nedslidte bygninger generelt bliver revet ned og erstattet med nyt byggeri.

Konklusionerne i analysen har dog almen gyldighed, og er ikke begrænset til byggeri i Grønland.

”Da transporten betyder relativt lidt i det store billede, er pointen formentlig også gældende for andre steder. Det er generelt en vigtig parameter i bæredygtighed at renovere fremfor at bygge nyt, uanset om det er i Grønland, i Danmark eller mange andre steder i verden”, siger Tove Lading.

Læs mere på DTU´s tema om bæredygtighed - om DTU´s forskning og arbejde med at skabe bæredygtige løsninger og bæredygtigt ressourceforbrug.

Forskere fra DTU har sammenlignet bæredygtigheden af fire typer byggeri i Grønland ved hjælp af en livscyklusvurdering (LCA). Renovering klarer sig bedst på alle parametre i LCA'en.