Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser ved oversvømmelser

onsdag 02 feb 22
|

Kontakt

Kirsten Halsnæs
Professor
DTU Management
46 77 51 12

Kontakt

Morten Andreas Dahl Larsen
Seniorforsker
DTU Management
25 11 98 95
Der skal mere forskning til for at finde ud af, hvor pengene bedst investeres i nye klimatiltag.

Danmark vil i fremtiden være mere udsat for oversvømmelser i takt med, at verdenshavene stiger og voldsomme vejrbegivenheder bliver hyppigere. På tværs af landet er kommunerne i gang med at planlægge og gennemføre forskellige tiltag, der skal forhindre skader i forbindelse med f.eks. stormflod og skybrud. Det giver god mening, for ifølge en netop offentliggjort rapport fra DTU Management udarbejdet for Miljøministeriet kan omkostningerne fra oversvømmelser ved kysterne inden for de næste hundrede år komme til at løbe op i trecifrede milliardbeløb.

Rapporten viser dog samtidig, at der mangler viden fra danske studier, for at man på et solidt fagligt grundlag kan beslutte, hvilke klimatilpasninger, det bedst kan betale sig at investere i. Rapporten anbefaler derfor, at flere danske studier bliver gennemført, så beslutningstagere kan bruge pengene, hvor de gør bedst gavn.

Læs rapporten: Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning.