Cyklister på bro

Thomas Kjær Rasmussen modtager Sapere Aude bevilling

Lektor ved DTU Management, Thomas Kjær Rasmussen, modtager bevillingen til sit forskningsprojekt MobiJoule: Human energy expendure in mobility.

Sapere Aude bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond giver de kommende år mulighed for at forstå cyklisters adfærd bedre, og hvordan vi kan skabe bedre rammer for cyklister.

De modeller der i dag bliver brugt til at beskrive cyklisters adfærd, er typisk tilpasninger af modeller, der er udviklet til at beskrive biltrafik, hvor fokus oftest er på minimering af rejsetid og distance. Thomas vil med sit projekt udvikle adfærdsmodeller, der passer bedre på cykling ved også at tage hensyn til energiforbrug. Det er relevant at medtage energiforbrug i beskrivelsen af cyklisters adfærd, da det kan have indflydelse på deres rutevalg. For eksempel kan det være at nogle cyklister vil undgå at svede på deres cykeltur og undgår bakker, mens andre tager en omvej for at få mere motion. Projektet skal desuden udvikle helt nye metoder til at beskrive individers energiforbrug i et komplekst netværk af infrastruktur. Det muliggør mere præcise analyser af cyklisters adfærd.

Thomas’ forskningsprojekt har stort potentiale. Bedre modeller og analyser af cyklisters adfærd kan give viden, der kan bruges til at investere hensigtsmæssigt i ny infrastruktur samt at designe effektive kampagner. At få flere til at cykle frem for at bruge andre transportmidler har mange fordele, blandt andet øget sundhed, bedre bymiljøer og mindre udledning af CO2. Sapere Aude-bevillingen giver Thomas mulighed for at gå i dybden med sin forskning og for at tiltrække dygtige forskere til sin forskergruppe, samt at udvide sit internationale forskningsnetværk.

Om Sapere Aude: Sapere Aude-bevillingerne uddeles én gang om året til yngre forskere der har præsteret forskning i topklasse inden for deres felt. Sapere Aude betyder ’Vov at vide’. Bevillingerne gives med henblik på at udvikle de unge forskeres forskningsideer og styrke deres kompetencer som forskningsledere. Sapere Aude har desuden til formål at styrke netværk i forskermiljøerne, både nationalt og internationalt. Bevillingen styrker internationalt samarbejde ved at give forskerne mulighed for at bruge en del af deres karriere i udlandet. Læs mere her.