Uddannelsestilbud

Bachelor / Diplom

Kandidat

Ph.d.

Søren Kristensen

Efter- og videreuddannelse

Uddannelse

DTU Management tilrettelægger og koordinerer undervisning fra indledende til videregående kurser/projekter inden for både diplom- og civilingeniør og ph.d.-uddannelserne.

Et overordnet træk ved undervisningen fra instituttet er, at der lægges vægt på at sikre høj kompetence inden for et specifikt arbejdsområde og samtidigt sikre indsigt i tilgrænsende områder, dvs. at skabe grundlag for fagligt integrerede løsninger. Studerende ved DTU Management kommer derfor ofte til at arbejde med projekter, der er tværfaglige, og projekter sker næsten altid i samarbejde med eksterne partnere som virksomheder, organisationer eller andre.

DTU Managements undervisningsudbud spænder meget bredt lige fra kurser i bæredygtig energi over produktion til økonomi, ledelse og innovation og bæredygtighed. En fællesnævner for kurserne er den ingeniørmæssige tilgang, hvor sigtet er at løse teknologiske problemer.

DTU Managements undervisning har basis i instituttets kerneområder, og mange af vore kurser har bred relevans for mange af DTU's uddannelser, idet de giver kompetencer, som styrker fagligheden heri. Undervisningen giver indsigt i implementering, drift og strategisk udvikling i f.eks. offentlige og private virksomheder.