Parterne bag undersøgelsen

Gennemførelsen af Transportvaneundersøgelsen har gennem tiden været organiseret på forskellig vis. Siden 2001 har DTU haft ansvaret for drift og projektledelse af undersøgelsen på vegne af en række parter, der deltager i undersøgelsens finansiering.

Disse partner er med til at finansiere og udvikle undersøgelsen:

Dansk Industri           Region-Nordjylland                

                                        Rudersdal Kommune                Vordingborg

 

Det praktiske arbejde med at udtrække interviewpersoner til at deltage i undersøgelsen, udsende introduktionsbreve og gennemføre telefoninterviews, varetages af analysefirmaet Epinion.