Portræt af Britt

Ny professor i Division for Responsible Innovation & Design

Professor Brit Ross Winthereik er startet som professor på DTU Management i divisionen for Responsible Innovation & Design.

Professor Brit Ross Winthereik forsker i menneskers samspil med digitale teknologier. Hun undersøger forskellige aspekter af offentlig digital infrastruktur, både fra ledelsens, medarbejdernes og borgernes perspektiv. Digital infrastruktur er i stigende grad en del af velfærdssamfundet, blandt andet i form af store databaser som Sundhedsplatformen og i form af digital identifikation som Mit ID. Borgeres adgang til og oplevelse af den digitale infrastruktur er vigtig for systemernes succes.

En ny FN-rapport placerer Danmark øverst, når det gælder digital infrastruktur. Det skyldes blandt andet, at danske offentlige myndigheder har én primær digital adgang, borger.dk, og at der er strategier for udvikling af digitalisering fremadrettet. Men rapporten måler ikke på digital velfærd, der handler om, hvordan folk oplever digitale systemer og om, hvorvidt velfærdsstatens kerneværdier understøttes. Og der er mange udfordringer, når det gælder digital velfærd. Brit forsker blandt andet i digital eksklusion og inklusion og hvilke mekanismer, der gør, at nogle borgere oplever problemer i de digitale systemer i samfundet, men også hvordan de bliver hjulpet og af hvem.

Siden Brit begyndte som professor har hun søgt om finansiering til nye projekter inden for digital velfærd, blandt andet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. ”Vi vil gerne undersøge, hvad der skal til for at klæde medarbejdere i velfærdsjob endnu bedre på til at fungere godt i krydsfeltet mellem borgernes forskellige behov og digitaliseringens standarder”, forklarer hun.

Brit har en phd. i Science and Technology Studies fra Erasmus Universitet Rotterdam. Hun har tidligere været ansat på DTU som postdoc og har siden arbejdet på ITU, hvor hun blev professor i 2018 og var leder af Center for Digital Velfærd.

”Jeg finder på DTU nogle virkelig inspirerende visioner for et internationalt forskningsmiljø, hvor der er plads til både anvendt forskning og grundforskning inden for Science and Technology Studies” siger Brit, som mener, at der på DTU Management er rigtig gode betingelser for at fortsætte og udvikle hendes tværfaglige forskning i samspillet mellem mennesker og teknologi.

”Jeg er utrolig glad for, at Brit er kommet til instituttet og divisionen for Responsible Innovation & Design. Brits forskning i, hvordan digitalisering påvirker det grundlæggende forhold mellem borger og samfund er internationalt førende og meget vigtig i forhold til at skabe et fremtidigt digitalt samfund med sammenhængskraft. Brit har også et kæmpe netværk i international forskning, det private erhvervsliv og det offentlige system. Men vigtigst af alt er, at hun er en super god kollega, der på afgørende punkter bidrager til vores kollektive opgaveløsning og et godt og understøttende arbejdsfællesskab” siger divisionsleder Maja Horst.