Division for Transport med til at lægge vejen for grøn omstilling af personbiler

mandag 07 sep 20
|

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor/Divisionsleder/Sektionsleder
DTU Management
45 25 15 14

Kontakt

Ninette Pilegaard
Vicedivisionsleder, Sektionsleder
DTU Management
45 25 65 54

Kontakt

Tejs Vegge
Professor, Sektionsleder
DTU Energi
45 25 82 01

Læs også...

Hvordan ville vores transportsystem se ud, hvis vi kunne begynde helt forfra? Læs Otto Anker Nielsens bud i Zetland. 

Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark er i dag kommet med strategier for grøn omstilling af personbiler. 

Sidste år nedsatte den daværende regering Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark, der skulle komme med strategier for, hvordan man kan realisere målsætningen om at omstille den danske bilpark til køretøjer, der ikke udleder CO2, inden 2030. 

 

DTU Management har præget kommissionen med to af de seks eksterne eksperter. Det er professor Otto Anker Nielsen, som leder Division fra Transport, og viceafdelingsleder og seniorforsker Ninette Pilegaard. De har erfaring med at vurdere trafikale effekter og transportsystemet ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, herunder hvilke parametre, der har betydning for folks valg, og hvilke konsekvenser valgene har for afgiftssystemet. 

 

Kommissionen er i dag kommet med anbefalingerne til en konkret strategi for hvordan et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 bedst kan realiseres, samtidig med at staten sikrer sin indtægt på personbilområdet. 

 

Du kan læse mere om kommissionens arbejde og læse rapporten her.  

 

Udover Otto Anker Nielsen og Ninette Pilegaard deltager professor Tejs Vegge fra DTU Energi, som også har ledende rolle i et nyt stort strategisk EU-samarbejde, der skal accelerere den europæiske batteriudvikling og -produktion, samt formand, Anders Eldrup, Mogens Fosgerau (Københavns Universitet) og Brita Bye (Statistisk sentralbyrå).