Studenterprojekter

Den bedste måde din virksomhed kan opnå samarbejde med en studerende er typisk i form af et eksamensprojekt eller et praktikophold.

Kvinde der kigger på robot

Studenterprojekter på DTU Management 

I løbet af studiet gennemfører de studerende mange faglige projekter, som oftest tager udgangspunkt i erhvervslivets problemer og opgaver. Der gennemføres 110 eksamensprojekter om året af en varighed på 6-12 måneder.

Ved et studenterprojekt stiller Instituttet en faglig vejleder til rådighed, og virksomheden er ansvarlig for opgavebeskrivelsen, herunder data, deltagelse i møder i forløbet og evt. implementering af resultater. Det er op til virksomheden, hvor aktivt man vil gå ind i løsning og implementering.

Der er mange eksempler på, at virksomheder har opnået særdeles flotte resultater ved at indgå et samarbejde med en studerende.

 

Hvad består et studenterprojekt af?

Når en virksomhed samarbejder med en studerende, er virksomheden udgangspunktet for projektet. Et studenterprojekt vil derfor typisk bestå af en problemformulering, der tager udgangspunkt i virksomheden, et litteraturstudium og videnindsamling, en analyse, hvorefter projektet bliver afsluttet med en løsning på problemformuleringen.

Emner for et studenterprojekt kan for eksempel være udvikling af teknologier, fremgangsmåder/metoder, forbedring af produkter, planlægning og ledelse m.v.

Hvis projektet har påvist perspektivrige løsninger/forbedringer, kan virksomheden aftale et udviklingsprojekt hos DTU Management, hvor medarbejdere så vil forestå det videre udviklingsarbejde.

Hvis du er interesseret i høre mere om, hvad din virksomhed kan opnå ved at indgå et samarbejde med en studerende, er du velkommen til os.

Kontakt

Louise Margrethe Deela Kronborg

Louise Margrethe Deela Kronborg Studiesekretær Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi