Cykling og mikromobilitet

Cykel og løbehjul

Tidligere forskning har vist, at cykling og andre mikromobilitetsformer som elløbehjul har et stort potentiale for vores daglige mobilitet. Dette gælder især i byområder, hvor afstandene er mindre, men udviklingen inden for elcykler vil højst sandsynligt øge dette potentiale til andre områder. På grund af covid- og klimakrisen er der opstået et fornyet fokus på cykling og andre former for mikromobilitet, og mange byer udvikler strategier for investeringer i infrastruktur og regler for nye typer af deleløsninger, eksempelvis bycykler og elløbehjul.

Specielt for cykling viser forskning store velfærdsfordele, herunder folkesundhedseffekter, reduceret trængsel, bedre pladsudnyttelse i byer, reduceret forurening og et tryggere bymiljø. Selvom Danmark har en ret høj andel af cykling som transportform, har det historisk set ikke fået meget opmærksomhed sammenlignet med infrastrukturinvesteringer til biler og kollektiv trafik. Et typisk problem er, at metoder, der analyserer cyklisters adfærd, ofte er tilpasninger af metoder udviklet til biltrafik. Med bedre kvantitative analyser vil det være lettere for politikerne at prioritere og argumentere for flere investeringer i cyklismen.

I temaet cykling og mikromobilitet søger vi at udvikle bedre metoder til at analysere og kvantificere virkningerne af tiltag og investeringer i cykling og mikromobilitet. Vores forskningsområder omfatter en række emner, f.eks. design af cykelinfrastruktur med det formål at forbedre cykelflowet, sikker cykling for børn og optimale strategier for infrastrukturinvesteringer og fælles mikromobilitet. En bedre forståelse af adfærden hos brugere af mikromobilitet og brugere af fælles mikromobilitetsløsninger vil føre til mere dedikeret finansiering, mere effektiv regulering af delt mobilitet, bedre prioritering af specifikke projekter og dermed højere markedsandele, hvilket resulterer i højere velfærdsfordele ved transportinvesteringer.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Anders Fjendbo Jensen

Anders Fjendbo Jensen Lektor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256596