Digital velfærd

E-konsultation med læge

Intensiveret dataindsamling og øget anvendelse af borgernes data ses som en hjørnesten i fremtidens digitale udvikling i de nordiske velfærdssamfund såvel som i EU. Med den øgede anvendelse af data og forskelle i hvor nemt borgerne har ved at benytte digitale selvbetjeningsløsninger, udfordres imidlertid nogle af velfærdssamfundets kerneværdier. De mest fremherskende systemdesigns favoriserer bestemte grupper, hvilket ligeledes påvirker datakvaliteten i systemerne, fordi nogen ekskluderes. 

På DTU Management har vi forskning, der fokuserer på digital inklusion, ansvarlighed og tilgængelighed i forbindelse med øget automatisering af forholdet mellem stat og borger. Vi undersøger for eksempel, hvordan den digitale transformation finder sted i praksis. Kan borgerne for eksempel deltage i udviklingen, og hvordan foregår det? Hvilke effekter har det, når offentlige digitale innovationsprojekter får private aktører som deltagere eller endda i ledelsen? Hvordan skabes værdi med data, og hvem drager fordel af det? Er det muligt at beskytte privatlivet for både individer og grupper? Er bæredygtig digitalisering mulig, og hvordan ser den konkret ud?

For at kunne besvare spørgsmålene om dataintensivering og digitalisering i velfærdssamfundet, undersøger vi forholdet mellem velfærdstjenester, online platforme, ledelses- og styringsmekanismer og de mennesker, der bruger (eller ikke bruger) systemerne. Vores forskning har særlig interesse for, hvordan digitale teknologier er blevet helt centrale i forestillingerne om, hvordan fremtidens samfund skal indrettes. Vi samarbejder med mange forskellige samfundsaktører og deltager gerne aktivt i den offentlige debat med bidrag fra forskningen.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik Professor, Divisionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254550 Mobil: +4561793261