Elbiler og ladeinfrastruktur

Elbil

Elbiler og andre nulemissionsbiler er et af de vigtigste midler til at reducere CO2-emissioner fra vejtransporten. Det stigende antal elektriske køretøjer kræver dog en tilsvarende løbende udvikling af ladeinfrastrukturen for at undgå unødig trængsel ved ladestandere og for at sikre en acceptabel ladeinfrastruktur for nuværende og kommende elbilbrugere.

På DTU Management støtter vi som forskere elektrificeringen af transportsystemet ved at arbejde med forbrugere og operatører i forskellige sammenhænge. Blandt andet undersøger vi forbrugernes præferencer for elbiler og hvordan fremtidige markedsandele kan estimeres. Vi analyserer skatte- og prispolitikker for elbiler samt hvordan ændringer i teknologi kan påvirke efterspørgslen efter elbiler i fremtiden. Planlægning og optimering af fremtidig ladeinfrastruktur, herunder dimensionering og placering af opladere, er et andet vigtigt område. Dette inkluderer vurderingen af offentlige investeringer i ladeinfrastruktur og afvejninger mellem tabt ventetid og infrastrukturinvesteringer. Vores forskning adresserer også virkningerne af elbilsopladning på elnettet og behovet for at forstærke elnettet.

Vi samarbejder med nationale og internationale forskningsinstitutioner og industrielle partnere og er involveret i flere store nationale og internationale projekter.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Jeppe Rich

Jeppe Rich Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45251536