Elbiler og ladeinfrastruktur

Elbil

Elbiler og andre nul-emissionsbiler er et af de vigtigste midler til at reducere CO2-emissioner fra vejtransporten. Det stigende antal elektriske køretøjer kræver dog en tilsvarende løbende udvikling af ladeinfrastrukturen for at undgå unødig trængsel ved ladestandere og for i det hele taget at tilvejebringe en ladeinfrastruktur, der er acceptabel for nuværende og fremtidige elbilbrugere.

På DTU Management understøtter vi som forskere elektrificeringen af transportsystemet ved at arbejde med forbrugere og operatører i flere forskellige sammenhænge. Blandet andet kigger vi på forbrugernes præferencer for elbiler og hvordan fremtidige markedsandele kan estimeres. Vi analyserer skatte- og prispolitikker for elbiler, og hvordan ændringer i teknologi kan ændre efterspørgslen efter elbiler i fremtiden. Planlægning og optimering af fremtidig ladeinfrastruktur, herunder dimensionering og placering af typer af opladere, er et andet nøgleområde. I dette indgår vurderingen af offentlige investeringer i ladeinfrastruktur, herunder afvejninger mellem tabt ventetid og infrastrukturinvesteringer. Vores forskning adresserer desuden virkningerne af elbilsopladning på elnettet og behovet for at forstærke elnettet.

Vi samarbejder med nationale og internationale forskningsinstitutioner og industrielle partnere og er involveret i flere store nationale og internationale projekter.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Jeppe Rich

Jeppe Rich Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45251536