Energimarkeder

Vindmøller

Effektive energisystemer og -markeder er de vigtigste drivkræfter i retning af en grøn omstilling. Den fremtidige energiforsyning afhænger af en høj andel af varierende vedvarende energikilder, hvilket understreger behovet for at inkludere alle energiservicesektorer og udforske synergier, der kan sikre en omkostningseffektiv energiforsyning.

For at støtte dette udvikler vi metoder og energisystemmodeller til at analysere fremtidige scenarier og potentielle veje for en grøn energiomstilling. Vi ser på forskellige infrastrukturer og teknologiers rolle i fremtidige energisystemer og effektive energipolitikker, herunder power-to-X, grønne brændstoffer og udnyttelse af overskudsvarme. Derudover undersøger vi markedsdesign på elmarkedet, som kan garantere både kortsigtet økonomisk effektivitet og langsigtet forsyningssikkerhed gennem investeringer i rene energiinfrastrukturer og -teknologier.

Energiefterspørgslen skal tilpasses det varierende udbud af vedvarende energikilder. Til dette formål analyserer vi tarif- og netværksregulering, som kan øge fleksibiliteten på efterspørgselssiden for at opnå en bedre integration af fluktuerende energiressourcer gennem retfærdige og omkostningsreflekterende energipriser for forbrugerne. Vi ser også på politikker eller interventioner, der kan hjælpe med at fremme forbrugernes adfærd i retning af forbedret energieffektivitet og fleksibilitet.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.

Kontakt

Dogan Keles

Dogan Keles Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775159 Mobil: 93510906

Marie Münster

Marie Münster Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775166 Mobil: 23100284