Etik og samfundsansvar

Mennesker set fra oven

Der har altid fulgt etiske udfordringer i kølvandet på den teknologiske udvikling. I sig selv er teknologi ikke hverken etisk eller uetisk, da de fleste teknologier kan bruges på mange forskellige måder. Alligevel vil der i mange teknologiske designs være implicitte anbefalinger eller anvendelsesmuligheder, som er mere naturlige end andre. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund tager stilling til, hvilke værdier vi ønsker os skal fremmes eller hæmmes gennem den teknologiske udvikling.

Sagen kompliceres af at samfundsværdier er mangfoldige og ændres over tid. De er under konstant forhandling og forandring. Det modsatte gælder mange teknologier, som ikke er nemme at forandre, når først de er blevet del af samfundets infrastruktur, som vi fx kan se med energisystemer eller digitale teknologier i skolerne.

Dertil kommer at teknologien forandrer sig når den implementeres og tages i brug. Det man testede sig frem til kommer ofte til at se helt anderledes ud, når det kommer ind i en organisation, eller ind i folks hjem. Derfor er det ikke nok at ny teknologi er teknisk virksom. Den skal også være økonomisk rentabel og samfundsmæssigt acceptabel og legitim.

På DTU Management arbejder vi med etik, værdier og samfundsansvar på flere forskellige måder. Vi interesserer os for, hvordan ny teknologi udvikles og implementeres og hvad det betyder for inklusion, retfærdighed, anvendelighed, transparens, beskyttelse af privatliv og generel accept. Vi interesserer os særligt for:

• hvordan den grønne omstilling hænger sammen med acceptabilitet
• hvordan borgerinvolvering kan gøre ny teknologi bedre og mere acceptabel
• hvordan etik og værdier kan indtænkes i teknologisk design fra begyndelsen
• hvordan teknologisk infrastruktur former borgeres liv og handlemuligheder

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Maja Horst

Maja Horst Professor, divisionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254851