Etik og samfundsansvar

Mennesker set fra oven

Der har altid fulgt etiske udfordringer i kølvandet på den teknologiske udvikling. Teknologi i sig selv er hverken etisk eller uetisk, da de fleste teknologier kan bruges på mange forskellige måder. Alligevel vil der i mange teknologiske designs være implicitte anbefalinger eller anvendelsesmuligheder, som er mere naturlige end andre. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund tager stilling til, hvilke værdier vi ønsker at fremme eller hæmme gennem den teknologiske udvikling.

Sagen kompliceres af, at samfundsværdier er mangfoldige og ændrer sig over tid. De er under konstant forhandling og forandring. Det modsatte gælder for mange teknologier, som ikke er nemme at ændre, når de først er blevet en del af samfundets infrastruktur, som vi for eksempel kan se med energisystemer eller digitale teknologier i skolerne.

Dertil kommer, at teknologien forandrer sig, når den implementeres og tages i brug. Det, man testede sig frem til, kommer ofte til at se helt anderledes ud, når det bliver implementeret i en organisation eller i folks hjem. Derfor er det ikke nok, at ny teknologi er teknisk virksom. Den skal også være økonomisk rentabel og samfundsmæssigt acceptabel og legitim. 

På DTU Management arbejder vi med etik, værdier og samfundsansvar på flere forskellige måder. Vi interesserer os for, hvordan ny teknologi udvikles og implementeres, og hvad det betyder for inklusion, retfærdighed, anvendelighed, transparens, beskyttelse af privatliv og generel accept. Vi har særlig fokus på:

• hvordan den grønne omstilling hænger sammen med acceptabilitet
• hvordan borgerinvolvering kan gøre ny teknologi bedre og mere acceptabel
• hvordan etik og værdier kan indtænkes i teknologisk design fra begyndelsen
• hvordan teknologisk infrastruktur former borgeres liv og handlemuligheder

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik Professor, Divisionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254550 Mobil: +4561793261