Grøn finansiering

Træer

Finanssektoren spiller en afgørende rolle i at fremme bæredygtige tiltag og mindske de negative virkninger af klimaforandringer. Grøn finansiering er med til at understøtte overgangen til en mere bæredygtig og modstandsdygtig økonomi ved at mobilisere kapital til projekter, der gavner miljøet og samtidig skaber værdi for samfundet.

Vores forskning identificerer, hvilke finansielle aktiviteter, strategier og instrumenter der forbinder finansielle beslutninger med miljøpræstationer og/eller klimarelaterede risici ved projekter for at tilpasse disse beslutninger til bæredygtighedsmål.

Eksempler på grønne finansieringsinitiativer er grønne obligationer, hvor investeringer er betinget af miljøkriterier, integration af klimarisici i finansielle beslutninger samt offentliggørelse og standardiseret måling af virksomheders miljøpræstationer for at forbedre gennemsigtigheden.

Kontakt

Ugur Soytas

Ugur Soytas Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256946

Julien Xavier Daubanes

Julien Xavier Daubanes Lektor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi