Klimapolitik

Oversvømmelse i gade

Målet om at blive et CO2-neutralt samfund i 2050 kræver en stor omstilling af vores samfund. Politiske tiltag, der kan understøtte en grøn omstilling af vores energisektor og mindske konsekvenserne af klimaforandringer, er afgørende for, at dette lykkes.

Vi forsker i, hvordan information, regulering og økonomiske virkemidler kan ændre virksomheders og borgeres adfærd i en mere grøn og bæredygtig retning. Vi identificerer også samfundsmæssige barrierer, der modvirker dette. Der skal investeres massivt i grønne teknologier og ny infrastruktur, og en forudsætning herfor er at udvikle metoder til at forstå og øge borgernes accept og medejerskab for disse investeringer.

Klimaforandringerne har store konsekvenser for vores samfund. Vi udvikler metoder, der kortlægger, hvor skaderne sker, og hvilke borgere, industrier og finansielle institutioner der berøres. Desuden identificerer vi, hvilke tiltag og politikker der bør gennemføres for at begrænse de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimabegivenheder som f.eks. oversvømmelser og skovbrande.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Kirsten Halsnæs

Kirsten Halsnæs Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775112 Mobil: 22704112

Martin Drews

Martin Drews Seniorforsker Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775155 Mobil: 22863380