Logistik og forsyningskæder

Bro med lastbil

Effektive og robuste forsyningskæder er en forudsætning for den verden, vi kender i dag. Forsyningskæderne binder verden sammen og koordinerer strømmene af råvarer, delkomponenter og færdige produkter, som virksomheder såvel som private forbrugere efterspørger.

Forsyningskædestyring, det vil sige ledelse og styring af forsyningskæder, handler om at håndtere det samlede produktionsflow for et produkt. Det omfatter alt fra indkøb af råvarer og styring af fremstillingsprocesser til den endelige levering af slutproduktet eller servicen.

Logistikken spiller en helt central rolle i ledelse og styring af forsyningskæder. De logistiske processer styrer derfor det indgående fysiske og informationsmæssige flow af råvarer/delkomponenter såvel som det udgående flow af færdige produkter eller services. Logistikken beskæftiger sig dermed med at styre leverancer, oplagring af råvarer/komponenter samt den interne og eksterne transport af færdige produkter.

På DTU Management arbejder vi på at etablere nye - primært matematisk baserede - planlægningsmetoder, der kan styre og lede komplekse forsyningskæder og logistiksystemer mere effektivt. Vores forskning medvirker til, at virksomheder kan udvikle deres forretninger til at blive stadig mere ressource- og klimaeffektive. Vores forskning kombinerer den nyeste viden inden for avancerede optimerings- og simuleringsmetoder med vores ekspertise inden for primært produktion, transport og sundhedssystemer.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Allan Larsen

Allan Larsen Professor, Vicedivisionsleder, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256073 Mobil: 23262642