Offentlig transport og delebiler

Tog på hovedbanegården

Kollektiv transport har til formål at tilbyde mobilitet til alle befolkningsgrupper, og kan derudover reducere trængsel og frigøre plads på veje og i byer. Den høje kapacitetsudnyttelse gør kollektiv trafik til et mere bæredygtigt transportsystem end biltrafik. Derudover kan kollektiv transport have positive helbredseffekter for borgere, da det ofte kombineres med aktive transportformer til og fra den kollektive transport, såsom gang og cykel.

I disse år vinder forskellige delemobilitetsløsninger frem, såsom delecykler og (elektriske) delebiler. De har vist sig at fungere som både alternativ og supplement til kollektiv transport, og har givet øget mobilitet til brugere, ikke mindst dem uden adgang til egen bil.

På DTU Management forsker vi i kollektiv transport og delemobilitetstjenester. Vi laver analyser af passageradfærd, som giver indsigt i, hvordan den kollektive transport kan forbedres således, at det bliver mere attraktivt at benytte. Det inkluderer planlægning af stationer, mere effektive og sammenhængende netværk samt optimale prisstrukturer, som kan sikre både forbedrede forhold for de rejsende og god økonomi for operatørerne.

DTU Management samarbejder med industrien og internationalt førende forskningsmiljøer. Vi har tæt samarbejde med en række kollektive trafikselskaber og myndigheder.

Tag endelig kontakt, hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Jesper Bláfoss Ingvardson

Jesper Bláfoss Ingvardson Adjunkt Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256552