Skatter og afgifter i transport

Euro

I takt med, at trafikken stiger i verdens byer opleves også stigende problemer med trængsel, CO2-udledning, luftforurening, støj og ulykker relateret til trafik. Med roadpricing kan man opnå en mere effektiv udnyttelse af infrastrukturen og skabe grundlag for samfundsøkonomiske gevinster.

Traditionelt har bilkørsel i Danmark været beskattet indirekte gennem skatter knyttet til køb og ejerskab af biler såvel som ved anvendelse af brugerbetaling (afgifter) på visse strækninger, som eksempelvis de store broer. Imidlertid er de negative følgevirkninger ved biler primært knyttet til brugen af bilerne, i form af eksempelvis trængsel, CO2-udledning, luftforurening, støj og ulykker.

Benzin- og dieselafgifter retter sig direkte mod brugen af bilerne og det energiforbrug samt CO2-udledninger og øvrige luftemissioner, som dette forårsager. Med roadpricing har man mulighed for at variere beskatningen af brugen yderligere efter tid og sted således, at det ligeledes kan målrettes trængsel, støj og ulykker. Derfor har roadpricing længe været foreslået, som en bedre form for beskatning.

Imidlertid har der også været praktiske udfordringer med implementering af roadpricing. Dette drejer sig eksempelvis om teknologien og systemomkostninger, overvågningsaspekter og fordelingsmæssige konsekvenser. Af samme grund har vi endnu til gode at se en større udbredelse af bilbeskatning vha. roadpricing.

De seneste års teknologiske fremskridt har imidlertid løst de umiddelbare teknologiske udfordringer, og har samtidig betydet en væsentlig reduktion af de forventede systemomkostninger. Derfor står roadpricing i dag som et realistisk bud på en fremtidige beskatning af biler med mulighed for deraf følgende samfundsøkonomiske gevinster.

På DTU Management undersøger vi, hvordan roadpricing systemer kan designes og implementeres, ligesom vi evaluerer de forventede konsekvenser af sådanne systemer. Vi ser på effekter mht. trafik, transport, trængsel, velfærd og fordelingsmæssige konsekvenser og på, hvordan roadpricing spiller sammen med andre politiske redskaber.

DTU Management har lang erfaring med forskning i roadpricing og leder i øjeblikket et stort dansk projekt, hvor der gennemføres forsøg med roadpricing i større skala. 

Tag endelig kontakt hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Ninette Pilegaard

Ninette Pilegaard Vicedivisionsleder, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256554