Virksomhedsledelse og strategi

Mennesker der snakker

For at teknologier kan skabe en positiv forskel i samfundet, har virksomheder brug for kompetent ledelse. På DTU Management og vores lederuddannelser uddanner vi ingeniører og ledere i hvordan virksomheder kan udnytte teknologi til at skabe resultater til fælles bedste. Vi er især optaget af: Hvordan understøtter og udvikler teknologiske fremskridt fremtidige strategier på tværs af virksomheder, industrier og samfund? Hvilke lederevner og kapabiliteter er nødvendige for sikre en bæredygtige fremtid? Hvad er fremtidens arbejde?

For at adressere sådanne kritiske spørgsmål om vores fælles fremtid anlægger vi i vores forskning et tværfagligt perspektiv på, hvordan avancerede teknologier former strategi, ledelse og organisation. Som et førende teknisk universitet kombinerer vi en dyb forståelse og udforskning af digitale og kognitive teknologier, kunstig intelligens og robotteknologi, for at nævne nogle få, med et perspektiv på virksomhedsledelse og strategi. Dette forskningsperspektiv er både teknologisk informeret og baseret på nordiske værdier om ekspertise, trivsel og bæredygtighed.

Med udgangspunkt i kernediscipliner som organisationsteori, strategisk ledelse og ledelsesmæssig innovation samarbejder vi med virksomheder og universiteter verden over for at udvikle indsigt til næste generations virksomhedsledelse og -strategi. Vi udvikler innovative ledelsesmæssige løsninger til fremtiden, samtidig med at vi retter forskningen mod områder af virksomhedsledelse og strategi, der kræver omgående handling, men også tålmodig opmærksomhed til gavn for mennesker, organisationer og samfund.

Virksomhedsledelse og strategi er under kraftig forandring. Slut dig til os for at udforske de hidtil usete teknologiske muligheder for implementering af disse forandringer.

Tag endelig kontakt hvis du har en ide til samarbejde eller har brug for en ekspertudtalelse om ovenstående emner.


Kontakt

Liisa Välikangas

Liisa Välikangas Professor, sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Mobil: 93511813

Christine Ipsen

Christine Ipsen Lektor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256014