Borgeraccept

Solceller

Borgernes accept af grønne teknologier og politikker er afgørende i den grønne omstilling. Borgeraccept handler om, hvordan samfund og enkeltpersoner opfatter og accepterer grønne teknologiske løsninger. Succesen af grønne teknologier og politikker afhænger ikke kun af økonomisk og teknologisk gennemførlighed, men også af samfundets opbakning.

Når borgerne accepterer og anvender grønne teknologier, vil det både accelerere overgangen til renere energikilder og gøre implementeringen billigere og nemmere. Det kan også bidrage til, at omstillingen sker med flest mulige fordele, både for de borgere, der berøres direkte, og for samfundet som helhed.

For at understøtte dette undersøger vi borgernes og samfundets accept af en bred vifte af grønne teknologier, herunder vindenergi, solenergi og CO2-lagring. Vores forskning har til formål at forstå, hvilke faktorer, såsom viden, dialog, samskabelse, medejerskab og accept, der påvirker samfundets opbakning, og hvordan denne varierer mellem forskellige typer af borgere og deres nærhed til teknologierne.

Kontakt

Jacob Ladenburg

Jacob Ladenburg Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Mobil: 42493610

Ramazan Sari

Ramazan Sari Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254424