Energiøkonomi og -politik

Vindmøller i solnedgang

Vi undersøger, hvilke teknologier og politikker der kan fremme en grøn omstilling af alle energisektorer, og analyserer deres økonomiske konsekvenser.

Vores felt er forankret i energiøkonomi med en dyb forståelse for de forskellige energiteknologier og deres interaktion i lokale, nationale og europæiske energisystemer. Vi er med til at skabe ny viden med det formål at udvikle omkostningseffektive politikker for den grønne omstilling ved hjælp af økonomisk teori og kvantitative metoder fra operationsanalyse, økonometri og data science.

Disse teorier og metoder anvendes til at designe effektive energimarkeder og -systemer, der samtidig kan sikre høj forsyningssikkerhed og lave energiomkostninger for forbrugerne. I den forbindelse analyserer vi blandt andet markedsdesign, CO2-prisfastsættelse, energiafgifter og den grønne taksonomi for elektricitet og brint i overensstemmelse med EU-reguleringen.


Kontakt

Dogan Keles

Dogan Keles Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 46775159 Mobil: 93510906