Klimaøkonomi og -politik

Flooding

Klimaforandringer udgør hidtil usete udfordringer med vidtrækkende konsekvenser for vores samfund. Vores forskning adresserer disse forskelligartede udfordringer, herunder bæredygtig adfærd, klimarisici, afbødning, tilpasning og klimafinansiering, samt de risici, omkostninger, og fordelingsmæssige konsekvenser, der er forbundet med klimaforandringer og tilhørende politikker. Formålet er at skabe balance mellem miljømæssige mål, økonomiske hensyn og samfundets modstandsdygtighed. Vi bidrager til at udvide vidensgrundlaget på flere nøgleområder, herunder konsekvenserne af ekstreme klimabegivenheder og menneskers risikopræferencer i forhold til klimausikkerheder. Desuden analyserer vi sammenhængen mellem klimaforandringer og mål for bæredygtig udvikling samt grønne finansieringsinitiativer og deres indflydelse på reduktion af emissioner.

Vi anvender forskellige kvalitative og kvantitative metoder og modeller på både mikro- og makroniveau. Ud over vores akademiske arbejde engagerer vi os proaktivt med politikere, virksomheder og husholdninger for at fremme valg, der fremmer bæredygtig samfundsmæssig velfærd. Vores arbejde er solidt forankret i teoretiske rammer og omfatter desuden pragmatiske løsninger til at guide beslutningstagning mod en mere bæredygtig fremtid.


Kontakt

Ugur Soytas

Ugur Soytas Professor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256946 Mobil: 93510907