Ledelse af forsyningskæder og produktion

Ansatte på hospital

I ledelse af forsyningskæder og produktion spiller digitalt lagrede informationer en central rolle som grundlag for vores forskning. Vores formål er at optimere processer ved at sammenkoble ressourceforbrug (udbud) med kvaliteten af den service, der leveres til kunderne (efterspørgsel) gennem hele virksomhedens eller institutionens værdikæde. Vores forskningsindsats er rettet mod at formulere innovative planlægnings- og styringsmetoder, der forbedrer den operationelle effektivitet af både virksomheder og institutioner ved at udnytte de muligheder, som digitaliseringen giver. Vi trækker på et bredt værktøjssæt, der omfatter optimerings- og simuleringsmetoder, analyse, statistik, data science og vurderingsmetoder. Vores undersøgelse spænder på tværs af strategiske, taktiske og operationelle tidsrammer og adresserer udfordringer inden for organisationers værdi- og forsyningskæder.

Vores hovedfokus ligger indenfor de følgende tre domæner:

Maritim management, som spiller en afgørende rolle inden for den bredere forsyningshåndteringsagenda. Nøgleaspekter af stigende betydning er miljømæssig bæredygtighed, forsyningskæderesiliens samt omkostningseffektivitet. Efterhånden som forsyningskæderne fortsætter med at udvikle sig, forventes betydningen af effektiv operationel ledelse inden for forsyningskædeagendaen at vokse.

Operations management, spiller en stadig vigtigere rolle i sundhedssektoren og omfatter lagerstyring, patientpleje og -sikkerhed, datadrevet beslutningstagning, farmaceutiske forsyningskæder og bæredygtighed i driften.

Godstransport og logistik, som er integrerede dele af ledelse og styring af forsyningskæder, som påvirker omkostninger, kundeservice, robusthed, bæredygtighed og global markedsadgang. I takt med at forsyningskæderne bliver mere komplekse og globaliserede, bliver logistikken endnu vigtigere for at optimere strømmen af varer og information og sikre forretningssucces.

Kontakt

Allan Larsen

Allan Larsen Professor, Vicedivisionsleder, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256073 Mobil: 23262642