Operationsanalyse

Lastskib

Operationsanalyse er et forskningsfelt, der er baseret på matematiske modeller og har forbindelser til statistisk analyse, maskinlæring og optimeringsteknikker. Formålet er at løse komplekse beslutningsproblemer. Fokusset er typisk at finde optimale løsninger på forskellige problemer inden for industrien, produktion i bred forstand, sundhedsvæsenet, logistik og mange andre områder.

Nøgleaspekter inden for operationsanalyse:

Matematiske modeller: Operationsanalytikere anvender matematiske ligninger, algoritmer og modeller til at repræsentere problemer i den virkelige verden. Disse modeller kan variere fra lineær programmering, ikke-lineær programmering og heltalsprogrammering til kø-teori og simulering.

Optimering
: Operationsanalytikere stræber efter at finde de bedst mulige løsninger blandt en række valgmuligheder. Optimeringsteknikker anvendes til at maksimere eller minimere specifikke mål, såsom profit, omkostninger, tid eller effektiv udnyttelse af ressourcer. Vigtige teoretiske emner inkluderer storstilet nedbrydning, multi-objektiv optimering og avancerede metaheuristikker. Derudover er fokus på optimering i forbindelse med datadrevne beslutninger under usikkerhed også vigtigt for at generere brugbare teoretiske resultater samt meningsfuldt samarbejde.

Støtte til beslutninger: Operationsanalyse giver beslutningstagere værdifuld viden og værktøjer til at træffe informerede beslutninger. Her hjælpes der med at analysere forskellige scenarier, vurdere risici og identificere den bedste vej fremad.


Kontakt

David Pisinger

David Pisinger Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254555

Stefan Røpke

Stefan Røpke Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254554